sigorta şirketlerinde kdv durumu

Üyelik
6 Ara 2006
Mesajlar
3
selamlar sigorta şirketlerinde kdv beyanı verilmiyor ve kdv direk
gideri mi oluşturu
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Doğrudur.

Mal ve hizmet alımlarına ilişkin KDV işin mahiyetine göre gider veya maliyet olarak değerlendirilir.
 
Üyelik
6 Ara 2006
Mesajlar
3
bunun için yazılı kanun maddesi veya makele nerden bulabilirim

cevap için teşekkürler
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
KDV Kanunu'nun 17/4-e maddesinde sigorta şirket ve acentelerinin sigorta işlemleri KDV'den istisna edilmiştir.

Ayrıca 26 seri nolu KDV genel tebliğinde

G - KISMİ VERGİ İNDİRİMİ :

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun 32. maddesinde sayılan istisnalar tam istisna niteliğinde olup, bunlar dışında kalan istisnalar ise kısmi istisna niteliği taşımaktadır.

Kısmi istisna uvgulamasında, istisna kapsamına giren işlemlerle ilgili alış ve giderler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirimi veya mükellefe iadesi mümkün değildir. İndirilemeyen bu vergiler gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak gözönüne alınabilecektir. Bu nedenle, kısmi istisna kapsamında işlem yapan mükellefler, bu kapsamda sattıkları mal veya hizmetin satış bedelini belirlerken, indirilemeyen vergileri bir maliyet unsuru olarak dikkate alabileceklerdir.

Öte yandan, sözü edilen Kanunun kısmi vergi indirimini düzenleyen 33. maddesinin 1. fıkrasında, "Bu Kanuna göre indirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir arada yapılması halinde, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisinin ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmi indirim konusu yapılır." hükmü yer almış ve aynı maddenin 2. fıkrasında ise, kısmi vergi indirimine ilişkin usul ve esasları tespite, Maliye ve Gümrük Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir.

Madde hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetki uyarınca, kısmi vergi indiriminin usul ve esasları 1 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (E) Bölümünde açıklanmıştı. Bu uygulama ile ilgili olarak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na intikal eden olaylar ve uygulama sonuçları gözönünde tutularak, "kısmi vergi indiriminin" usul ve esasları 1 Ocak 1988 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.


Özetle tam istisna olan işlemler ( KDV kanununda 11,13 ve 14. maddelerde düzenlenen istisnalar )nedeniyle yüklenilen KDV ler indirim konusu yapılır mümkün olmazsa iade edilir.

Kısmi istisna kapsamında olan ( KDV Kanununun 17. maddesinde düzenlenen istisnalar ) işlemler için yüklenilen vergiler indirim konusu ve iade yapılmaz, duruma göre gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilir. Daha doğrusu alınan mal veya hizmet KDV dahil tutar üzerinden kayıtlara alınır.
 
Üst