resim

Sigortalı Olmak Hakkından Vazgeçilebilir mi?

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
636
Konum
bursa
Sigortalı Olmak Hakkından Vazgeçilebilir mi?

Bazı Çalışanların Sigortalı Olmak İstemediği Görülmektedir. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6. maddesinde, “ Çalıştırılanlar, işe alınmalarıyla kendiliğinden "sigortalı" olurlar.

Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümleri sigortalının işe alındığı tarihten başlar.

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez.

Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler konulamaz.” denilmek suretiyle sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışanların hizmet akdinin başladığı andan itibaren Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında sigortalı sayılacakları belirtilmiştir.

Sigortalı çalışmak istemeyenlerin bulunması halinde, Müfettişlerin işyerinde denetim yapması veya sigortalıların işten ayrıldıkları takdirde 5 yıl içinde hizmet tespit davası açarak çalışmalarının mahkeme ilamı ile ispatlamalarının mümkün olması nedeniyle yüksek miktarlarda para cezası uygulanması söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, işverenlerin, bu şekildeki talepleri kabul etmemesi ve çalıştırdığı tüm işçilerini sigortalı yapması gerekmektedir.

Resul KURT
 
Üst