Şirket adına olmayan tel,elek faturaları

Üyelik
16 Haz 2005
Mesajlar
100
şirket adına değil ortakların adları üzerine olan telefon , elektrik , doğal gaz gibi makbuzların işlenmesi bildiğim kadarıyla Usul kanununa göre uygun değildi .. Fakat gecen ayki Maliye gazetesinde bu faturaların işlenmesi uygundur diye bir haber geçtiğinden konu hk bilgisi olan meslekdaşlarım fikir beyan ederlerse sevinirim
slm
SM Yılmaz Önal
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
304
Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih : 07.12.2004

Sayı : B.07.0.GEL.0.55/5529-718/58214

KDVK Md. 30/d, 34/1

GVK Md. 40/1

BAŞKASI ADINA KAYITLI SU, ELEKTRİK, TELEFON FATURALARINA İLİŞKİN KDV'NİN İNDİRİLEBİLECEĞİ
İşyerinde kullanılan başkası adına kayıtlı olan su, elektrik, telefon fatura bedellerinin faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığının kesin delillerle ispatı halinde, bu belgelere dayalı giderlerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılmasının mümkün bulunduğu.

(...) Vergi Dairesi mükelleflerinden (.) Tur. İnş. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin müracaatına ilişkin Defterdarlığınızca tayin olunan 25.05.2004 tarih ve 4781 sayılı özelgeniz Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden incelenmiş, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına karar verilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 34/1. maddesi ile yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanun'un 30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı belirtilmektedir.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/1. maddesinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Vergi Usul Kanunu'nun 3. maddesinde vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır denilmiş, bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, işyerinde kullanıldığı iddia edilen ancak başkası adına kayıtlı olan su, elektrik, telefon fatura bedellerinin faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığının kesin delillerle ispatı halinde bu belgelere dayalı giderlerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
 
Üst