Şirket Kuruluşunda Şart Koşulabilir mi?

Üyelik
16 Eyl 2005
Mesajlar
27
şirketi kurarken 5 ortaktan 2 si için şirket paylarını devredememe gibi bir şart konulabilir mi?
yani çalışanların 2 sini ortak olarak alıp yeni bir şirket kurmak istiyoruz. fakat ileri de bu payları satabilirler diye korkuyoruz. bunun önlemini, bu şekilde alabilir miyiz?
teşekkürler
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
!!!

Türk Ticaret Kanunu Madde 520: Bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartiyle hüküm ifade eder.de Ticaret Sicil Memurluğunca Devralan ortağa ait olan Ortaklar Pay Defteri'ndeki

Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için, ortaklardan en az dörtte üçünün devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahip olması şarttır.

Ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye ayın ise, payını şirketin kuruluşunu takip eden üç yıl içinde başkasına devredemez.

Şirket mukavelesi payların devrini yasak edebileceği gibi yukarıki fıkralarda derpiş edilenlerden daha ağır şartlara da bağlı tutulabilir.

Payın devri veya devir vaadi hakkında mukavele yazılı şekilde yapılmış ve imzası noterce tasdik ettirilmiş olmadıkça ilgililer arasında dahi, hüküm ifade etmez.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
287
Konum
izmir
...

sn zuhalece,
şirket kuruluşlarında şirket ortaklarının değişik talepleri olabiliyor. buda onlardan biri. ancak daha sonra bu kararlar sorun yaratabiliyor. sn turk_bey inde dediği gibi kanunda aksine görüş olmadıkça istediğiniz her konuyu anasözleşmeye taşıyabilirsiniz. ancak uzun vadeli düşünürseniz ve firmaları yönlendirirseniz iyi olur. ileride bu kişilerin şirketten çıkarılmasını da isteyebilirsiniz. bugün çıkmasınlar dediğiniz gibi. o zaman da bu maddeye takılıp kalırsınız. bence farklı yorumla bu maddeyi aşsanız daha iyi. mesela tüm ortakların onayı ile diyebilirsiniz . bir kişi hayır derse yine hissesini devredemez. çünkü hisseyi devretmemek firmayı çözümsüzlüğe götürebilir ileride.
 
Üst