Şirkete sermaye olarak gayrimenkul konması

Üyelik
21 Şub 2011
Mesajlar
66
şahıs, limited şirket kuruluşunda, şahsa ait gayrimenkulleri sermaya olarak koyarsa, nasıl işlem yapılır işlem statüsüne girermi , şahıstan şirketin malına dönüşme işleminde alım satım vergileri ödenirmi masraflar nasıl olur , ayni sermaye olacağı için 01.07.2012 den sonra ayni sermayeler devir edilebilcekmi?
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: şirkete sermaye olarak gayrimenkul konması

1- Gayrimenkulu şirkete sermaye olarak koyabilirsiniz.
2- AYIN NEV?İNDEN SERMAYE KONULMASI ÖRNEĞİ

Bu defa artırılan ?????????? TL.?sı ise; Türk Ticaret Kanunu?nun 508. maddesine göre ayın olarak karşılanmıştır. Bu ayni sermaye ise; ??????????????????????????. Mahkemesinin ????? tarihli, ???. Sayılı kararı ve ???????.. tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunan ????????????????? kıymetlerden teşkil etmiş ve işbu Limited Şirkete sermaye olarak konulmuştur.
Ayni sermaye karşılığı paylar sermaye arttırımının tescilinden itibaren üç yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. (T.T.K.Md.520)

Şayet; ayın nevinden sermaye konulması Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilecekse;
?Bu defa artırılan ?????????? TL.?sı ise; Türk Ticaret Kanunu?nun 508. maddesine göre ayın olarak karşılanmıştır. Bu ayni sermaye ise; değer ????????. Yeminli Mali Müşavirler Odasına ???. Sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir ...................... tarafından ...../....../.........tarihli ..........sayılı raporu ile tespit edilmiş bulunan ?????? kıymetlerden teşkil etmiş ve işbu Limited Şirkete sermaye olarak konulmuştur. Ayni sermaye karşılığı paylar sermaye arttırımının tescilinden itibaren üç yıl geçmedikçe başkasına devredilemez? olarak eklenmelidir.
3- 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, ?Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev?i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödemelerine ilişkin işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.? hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre alım satım vergisi ödenmez.
 
Üst