Şirketlerin Tasfiyesi Hakkında

Üyelik
27 Tem 2005
Mesajlar
72
Şirket tasfiyesi ile ilgili izlenecek prosedür nedir acaba? Şirket kurulalı 6 ay oldu. Hiç bir faaliyette bulunmadı. 50.000 ytl sermayeye sahip. Kayıtlı başkada hiçbirşeyi yok. Şirket işlerinin umduğu gibi gitmemesi nedeni ile tasfiyeye girmek istiyor. Acaba burada izlenecek prosedür nedir? Tahmini maliyeti ne olur? Şimdiden teşekkürler.

Saygılar,
 
Üyelik
15 Haz 2005
Mesajlar
11
merhaba,
alomaliye sitesi içerisinde maliye/sigorta/şirketler mevzuatı bölümünde aradığın bilgilere ulaşabilirsin. uzun vadede bir iş...kolay gele...
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Re: Şirketlerin tasfiyesi hakkında

ZİYACOŞKUN' Alıntı:
Şirket tasfiyesi ile ilgili izlenecek prosedür nedir acaba? Şirket kurulalı 6 ay oldu. Hiç bir faaliyette bulunmadı. 50.000 ytl sermayeye sahip. Kayıtlı başkada hiçbirşeyi yok. Şirket işlerinin umduğu gibi gitmemesi nedeni ile tasfiyeye girmek istiyor. Acaba burada izlenecek prosedür nedir? Tahmini maliyeti ne olur? Şimdiden teşekkürler.

Saygılar,
Tic.Sİcile başvururken
1-Tasfiye kararı alacaksınız.
2-Tasfiye Bilançosu (tasfiyeye giriş tarihi itibari ile)
Not:Tasfiye kararında tasfiye memuru atayacaksınız.Şirket ortağı veya dışarıdan birisi olabilir.

---
Tasfiye giriş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tasfiye K.V.beyannamesi vereceksiniz.Normal diğer vergi beyannamelerinizi vereceksiniz.Peşin vergi beyannamesini (ticari faaliyet dışında)vermeyeceksiniz.
 
Üyelik
8 Tem 2005
Mesajlar
57
Sayın Coşkun,

madem bu şirket hiç faaliyette bulunmadı, Resmi/Özel Kurumlara borcu yok, o halde kurtulmanın en kolay yolu, DEVRETMENİZ'dir,
yalnız dikkat edin Hisse Devri Noterde bitmiyor, Ticaret Sicile Kayıt ve İlan ile sonuçlanıyor. Tanıdığınız birilerine Devretmenizi öneririm.

yok illa Tasfiyeye Girecekseniz izleyeceğiniz yol aşağıdaki gibidir.

Tasfiyeye Giriş için;
1-karar defterinde Ortaklar Toplanarak Tasfiyeye Giriş kararı alacaksınız
karar defterinde bir tasfiye memuru atanması gerekir,
tasfiye memurunun şirket ortaklarından seçilmesi uygun olur,
2-karar defteri noterde tasdik ettireceksiniz.
3-Ticaret sicile tasdikli nushaları ibraz edip sicil gazetesinde 3 kez ilan ettireceksiniz,
4-ilan tarihi şirketin tasfiyeye giriş tarihidir. tasfiyeye giriş bilançosu hazırlayıp 3 ay içerisinde ilgili vergi dairenize Kurumlar Vergisi Beyannamesini vereceksiniz,
5-Tasfiye en az 1 yıl sürmeli, hiçbir alım satım yapamaz, tüm alacaklarını tahsil edip,tüm borçlarını ödemiş olmalı,
6-Tasfiye sürecinde KDV,Muhtasar,Kurumlar Vergisi Beyannamelerini verecek,Geçici Vergi B. vermeyeceksiniz.
7-Tasfiye sonu yine 3 kez Ticaret sicil gazetesinde ilan ettireceksiniz.
8-Vergidairesi,vb.kurumlardan kaydını sildireceksiniz.

tam olarak bilmiyorum ama Tasfiye süreci Noter,Gazete ilanı vs.300-500 YTL civarında tutacaktır,
 
Üyelik
17 Ağu 2005
Mesajlar
54
--------------------------------------------------------------------------------
Sayın Çoşkun,
Tasfiyesiz Fesih Yoluyla Mahkeme kararıyla Fesih edin, hem ucuz hemde çok pratik.

Saygılarımla,T.C. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI :
DAVALI : HASIMSIZ

DAVA : ŞİRKETİN TASFİYESİZ FESHİ
Merkezi ………….................... bulunan ……………………………………….ŞİRKET ünvanlı şirketin ortağıyım.Şirketimiz ………ticaret sicil nosu ile ………….ticaret sicil memurluğuna kayıtlı bulunmaktadır.Şirketimizin bankalarda hiçbir hesabı bulunmamaktadır. Ek’te de görüldüğü üzere S.S.K.’ya ve Maliyeye hiçbir borcumuz bulunmamaktadır.Ayrıca Tapu sicil müdürlüğünde de üzerimize kayıtlı hiçbir gayrimenkul bulunmamaktadır.

Bugüne kadar şirketimiz gayri faal olup ve ortaklara mali ve yasal yükümlülükler yüklemesinden ve ana sözleşmede yazılı bulunan faaliyetlerinden hiçbirini yerine getirmediğinden dolayı şirketin tasfiyesiz feshine karar verilmesini arz ve talep ederiz.
../.. /2005
Adı-soyadı
İmza


EKLER : 1- Şirketin Defter, Belgeleri
2- Ssk, Vergi Dairesinden faaliyet de bulunmadığına ve borcu olmadığına dair yazı
3- Tapu Sicil Müdürlüğünden şirkete ait mal varlığı bulunmadığına dair yazı
4- İlgili bankalardan şirketin hesabının bulunmadığına dair yazı
 
Üyelik
27 Tem 2005
Mesajlar
72
Cevap yazan tüm formdaşlara katkılarından dolayı teşekkürler. Benim için çok karmaşık bir konuydu. Artık izlenecek prosüdürü biliyorum.

Saygılar,
 
Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
52
Sn Kapadokya50 ,
Şirket 2005 mart ayında kuruldu , ortaklar sermaye ödemesi yapmadı, işçi çalıştırmadı , fatura bastırılmadı hiçbr geliri yok , sadece kuruluş için vb sair birkaç gideri oluştu. Bundan dolayı KDV beyannamesi İnd. KDV satırında rakam var ve Geciçi vergide zarar var , bu durumdad da
T.C. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE verilecek dilekçe ile tasfiyesiz fesih yapılabilir mi?.
Ayrıca ilgili bankalardan için şirketin hesabı olmadığına dair yazı derken ilgili bankadan kastınız nedir.?
Bu yol izlenir ise süresi ve masrafı nedir. Avukat gerekir mi?
 
Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
Sn. Kapadokya50;

Tasfiyesiz fesih konusunda uygulamanız ya da bilginz var ise burada biraz daha detaylıca açıklayabilir misiniz? Nedir bunun yolu yöntemi, sonuçları ve masrafları?
 
Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
429
Yanız burda arkadaşlar yalnış bir acıklamada bulunmuşlsr sanıyorum.Tasfiyeye giriş bilancosu tasfiyeye girildiği ayı takip eden aydan başlamak üzere 4. ayın 15. günü sonuna kadar verilir.15 gün içinde verilen tasfiye sonu bilancosudur.3 aylık süreye tasfiyeyle ilgili
hiçbir şeyde rastlayamadım.Eğer yanılıyorsam doğrusunu yazarsanız sevinirim.

Saygılarımla;
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Onursal TAŞTAN' Alıntı:
Sn. Kapadokya50;

Tasfiyesiz fesih konusunda uygulamanız ya da bilginz var ise burada biraz daha detaylıca açıklayabilir misiniz? Nedir bunun yolu yöntemi, sonuçları ve masrafları?
Sayın Kapadokya50 bilgilerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.
 
Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
429
Sayın KUM,

Bence direkt kanun maddeleriyle konussak daha doğru yapmış oluruz.

Madde 31 -(2362 sayılı Kanunun 18'inci maddesiyle değişen madde) Tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren 21'inci maddede yazılı süreler içinde, tasfiye dönemi içinde tasfiye neticelenmişse, bilançonun veya nihai hesabın kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

Buradan da anlasılabileceği gibi 15 günlük sürenin tasfiyeye giriş beyannamesiyle bir ilgisi yoktur. 15 gün tasfiye sonuçlandıktan sonra tasfiye sonu bilancosunun verilmesiyle ilgilidir.Kanun tasfiyeye giriş bilancosuyla ilgili 21. maddeye atıf yapmaktadır.İsterseniz o maddeyide bir inceleyelim.

Madde No 21 - (199 sayılı Kanunun 17'inci maddesiyle değişen şekli) Kurumlar Vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden (5035 Sayılı Kanunun 48/5-a maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürülük:02.01.2004) dördüncü ayın onbeşinci günü akşamına kadar(*)mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

Sermaye şirketleri dışında kalan kurumların beyanname verme süresini uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Dar mükellefiyette vergi muhatabının Türkiye'yi terketmesi halinde Kurumlar Vergisi beyannamesi memleketi terke takaddüm eden onbeş gün içinde verilir.

Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi:

1. Tam mükellefiyette, kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerin;

2. Dar mükellefiyette, kurumun Türkiye'deki işyerinin veya daimi temsilcisinin bulunduğu yerin; Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi olmadığı takdirde yabancı kuruma kazanç sağlayanların bağlı olduğu;

Vergi dairesidir.

(3571 sayılı Kanunun 7'inci maddesiyle eklenen hüküm) Şu kadar ki, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerini, kanunî veya iş merkezlerine bağlı kalmaksızın belirlemeye yetkilidir.

Bu kişi dar mükellef değil ise tasfiyeye giriş beyannamesini takip eden 4. ayın 15. gününe kadar vergi dairesine vermelidir.Daha yeni Mecidiyeköy vergi dairesinde bu yönde bir işlem yaptım.Onlarda ilk başta 15 günlük sürede direttiler ama kanun kitabını yanımda götürüp olayı izah ettiğimizde kabul ettiler.

Eğer bu konuda yanıldığım bir mevzu varsa lütfen düzeltiniz.

Saygılarımla;
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Sayın fb1907
Kararlı ve ısrarcı tutumunuz dolayısıyla konuyu araştırma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.
Dolayısıyla dar mükellef kapsamı dışındakilerin tasfiyeye giriş beyannamesini 15 gün içinde değil ayı takip eden 4.ay 15 . gününde verilmesi gerektiği konusu netlik kazanmıştır.


Not: GS1905
 
Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
429
Sayın KUM,

Rica ederim zaten amacımız tartısarak doğruları bulmak değilmiii?

Saygılarımla;

NOT: 6 KASIM 2002
 
Üyelik
17 Ağu 2005
Mesajlar
54
Sevgili meslektaşlarım,
Yanıtı geç verdiğimden dolayı özür dilerim, Konuyu tekrar tıklayıp takip edemediğimden dolayı kaçırmışım ve buyüzden cevap veremedim.

Konuyla ilgili 4 şirketi tasfiyesiz fesih yoluyla fesh ettim. Yukarıda önerdiğim dilekçe ile mahkemeye ilgili şirket yetkilisi başvuracak. Avukata ihtiyaç yoktur. Eğer şirket bilançosunda Banka Hsb. Varsa belge olarak ilgili banka veya bankalardan hesabın kapalı olduğuna dair belge alınacak. Mahkeme Bilirkişi Atıyacak. Bilirkişi raporuna göre hakim tasfiyesiz feshi kararıyla şirketi fesih edecek.
Saygılarımla,
SMMM
Mesut Erhan CİHAN
 
Üyelik
6 Ağu 2009
Mesajlar
2
Ynt: Şirketlerin Tasfiyesi Hakkında

aman dikkat !. Davanın tarafını hasımsız yazıpta usul hatasından davanın reddine sebep olmayın!!!!
Burada ben açıkca hasımsız yazılıp kazanılan bir dava ilamı göremedim!...
varsa elinde örnek bana göndersin expolink1@mynet.com
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Şirketlerin Tasfiyesi Hakkında

Hasımsız nedemek ?

Birde kurumlar vergisi mükkelefi değilse süreç değişir mi ?

Teşekkür ederim
 
Üst