Şirketten Şahısa Geçiş

Üyelik
10 Ocak 2011
Mesajlar
42
İyi çalışmalar
"GEÇİCİ MADDE 4- (1) Herhangi bir ticaret şirketi veya kooperatif bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde eski türlerine dönmeleri hâlinde aşağıdaki hükümlere tabi olurlar:

b) Eski türüne dönecek şirket anonim şirket ise, tür değiştirme ile ilgili bütün kararlar için, yönetim kurulu bütün üyelerin çoğunluğuyla ve genel kurul sermayenin en az yüzde ellisini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır. Birinci toplantıda bu nisaba ulaşılamazsa, ikinci toplantıda toplantı nisabı sermayenin üçte biridir. Bu hâlde kararlar yönetim kurulunda hazır bulunan üyelerin çoğunluğuyla, genel kurulda ise toplantıda mevcut oyların çoğunluğuyla alınır."
Yeni TTk daki bu hükme göre büyük ölçekli bir fabrika isterse şahıs işletmesine dönüşebilecek mi ?
Şahıs firmasına dönmek Tfrs den kurtulmak anlamına gelmiyor değil mi ? belli ölçekleri aşanlar yine Tfrs uygulayacak mı ?

Çok teşekkürler
 
Üst