zirve

Smmm Sözleşme Damga Vergisi

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
1,961
Konum
İSTANBUL
Merhaba arkadaşlar, yazılımdan dolayı yeni sözleşme yaptığımız bir mükellefimiz damga vergisi için 15 günlük süreyi geçirmiş. Şimdi bu damga vergisini geç öderse usulsüzlük mü olur yoksa sadece gecikme cezası mı olur?
 

bil_gin

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
1,016
Konum
İstanbul
Beyanınızı pişmanlık dilekçesi ekinde ilgili vergi dairesine verirseniz ve zamanında pişmanlık zammı ile birlikte öderseniz vergi ziyaı cezası yemezsiniz. Ayrıca beyanınızı süresinde vermediğiniz için I.derece usulsüzlük cezası yiyeceksiniz. Ona da VUK 376 ya göre indirim talep ederseniz 1/3 ünü ödemezsiniz.
saygılar;
bil_gin

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA BAĞLI CETVEL
(Md:352)
USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
(4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktarlar Yürürlük: 29.07.1998)
(442 sıra nolu VUK.G.T. ile belirlenen miktarlar siyah yazılmıştır.Yürürlük:01.01.2015)
Mükellef Grupları
Birinci derece usulsüzlükler için
İkinci derece usulsüzlükler için
1- Sermaye şirketleri
600.000 TL
120 TL

350.000 TL
66 TL

2- Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı
400.000 TL
77 TL

200.000 TL
39 TL

3 - İkinci sınıf tüccarlar
200.000 TL
39 TL

100.000 TL
18 TL

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
100.000 TL
18 TL

50.000 TL
10,60 TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
50.000 TL
10,60 TL

25.000 TL
4,80 TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf
25.000 TL
4,80 TL

12.500 TL
2,60 TL

İhtar
1. (2455 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle değişen madde) Bu cetvel de mükellef grubu: Gelir, Kurumlar Vergilerinden başka, Gider, İstihlak İşletme
ve Dış Seyahat Harcamaları Vergilerine ait usulsüzlükler hakkında da esas tutulur.

2. Emlak Alım, Gayrimenkul Kıymet Artışı, Veraset ve İntikal Vergisi, Taşıt Alım ve Motorlu Taşıtlar Vergilerine ait usulsüzlükler ile Damga Vergisinin,
beyanname verilmek suretiyle ödeneceği hallerde beyannamenin süresinde verilmemesine ilişkin usulsüzlükler bu cetvelin mükellef grupları sütununun
3'üncü sırasında göre cezalandırılır.
 

Benzer konular

Üst