turkcell

Şoförler ve Otomobilciler Odasına Ödenen Tutarlar Gider Yazılabilir mi ?

Üyelik
23 Tem 2005
Mesajlar
43
Merhabalar,

Şoförler ve Otomobilciler Odasına ödenen form ücretleri , bağış ve yardımlar gider olarak işlenebilir mi ? (Bilanço esası)


Saygılar,
 
M

M_Schumacher

Ziyaretçi
Ynt: Şoförler ve Otomobilciler Odasına ödenen tutarlar gider yazılabilir mi ?

huseyin610 ' Alıntı:
Merhabalar,

Şoförler ve Otomobilciler Odasına ödenen form ücretleri , bağış ve yardımlar gider olarak işlenebilir mi ? (Bilanço esası)


Saygılar,

Merhaba,

Bağış ve yardımlar

Gelir Vergisi Mükellefleri
Bağış ve Yardım İndirilecek Tutar
Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ve belediyelere köylere ve kamu menfaatine yararlı derneklere, Bakanlar Kurulunca vergi fazla muafiyeti tanınan vakıflara ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara, müzelere, sinema, tiyatro, opera, bale, klasik Türk müziği ve plastik sanatlar alanındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda kurulacak özel araştırma, eğitim ve uygulama merkezlerine, Kültür Bakanlığınca da desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen uluslararası sanatsal organizasyoınlara özel ve tüzel kişiler tarafından makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar Gelirin %5'i K.Ö.Y. için %10 undan fazla olamaz

Yukarıda sayılan kamu idare ve müesseselerine bağışlanan okul ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak)kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu inşaası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşaası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar Tamamı
Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile belediyeler dahil diğer kamu kuruluşları adına kayıtlı olan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde eski eser tescilli abide eserlerin; bakımı, onarımı, restore edilmesi ve yaşatılması amacıyla abide eserlerin kayıtlı olduğu kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar Tamamı
Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedeli Tamamı


Kurumlar Vergisi Mükellefleri
Bağış ve Yardım İndirilecek Tutar
Genel Bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu' nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar Kurum kazancının %5'inden fazla olamaz

Yukarıda sayılan kamu idare ve müesseselerine bağışlanan okul ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak)kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu inşaası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşaası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar
 

Benzer konular

Üst