resim

Son İlave İstihdam Teşviki

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Resul KURT

18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5921 sayılı İssizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2'nci maddesi ile, 4447 sayılı İssizlik Sigortası Kanunu'na geçici 9'uncu madde eklenmişti.

Maddede öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden, kapsama giren her bir sigortalı için, işe girdiği tarihten itibaren altı ay süre ile yararlanılabilecektir.

Teşvikin koşulları

4447 sayılı kanunun geçici 9'uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılabilmesi için sigortalılar yönünden;

- 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında işe alınmış olması,

- İşe giriş tarihinden önceki üç aylık dönemde kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

- Fiilen çalışması gerekmektedir. İşyerleri yönünden ise;

- 2009/Nisan ayına ilişkin olarak düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,

Şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması ve sigortalı, işyeri ve işveren nitelikleri bakımından maddede belirtilen istisnalar arasında yer almaması gerekmektedir.
...
Tamamı
 

Benzer konular

Üst