Sorularla Sosyal Güvenlik Reformu (6)

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
Erdal AYDIN Takvim

* Reformla birlikte sigortalı olarak çalışanlar için işverenin sigortalıdan keseceği prim miktarı artacak mı?
Uygulamada sigortalılardan yüzde 9 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ve yüzde 5 hastalık sigortası primi olmak üzere toplam yüzde 14 oranında prim kesilmektedir.
Uygulamada, sigortalıların ödeyecekleri prim oranı yine toplam yüzde 14 olup, bunun yüzde 9'u malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, yüzde 5'i de genel sağlık sigortası primidir.

* Memur olarak çalışanlardan daha fazla mı ödenek kesilecek?
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, daha sonra kanunun 4/c'li (Emekli Sandığı) kapsamına alınanların kesenek ve karşılıkları, fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karşılıkları ile yüzde 100 artış farkları hakkında kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de 5434 sayılı kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacağından, aylıklarından herhangi bir şekilde fazla kesenek kesilmesi söz konusu değildir.
 
Üst