Sosyal Sigortalar Yönetmeliğinde değişiklik hk.

Üyelik
29 May 2007
Mesajlar
8
16.06.2011 Trh ve 27966 Sayılı resmi gazetede yayımlanan ?Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik? ile
Firmaların İ.K. süreçlerini ilgilendiren maddeler;

1- Madde 16?nın ç bendi (onuncu madde yürürlükten kaldırılmıştır) ile Aylık prim ve hizmet belgelerinin 16.06.2011 Tarihinden işyerlerine asılması kaldırıldı.

2- Madde 16?nın d bendi ile yönetmeliğin 14 maddesi değişmiş; ?toplu iş isözleşmesi yapılan işyerleri ile 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör
İşyerlerinde ?eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler
Aranmaz.?

3- Madde 17?nin b bendi ile ?Bu maddede belirtilen prim ödeme yükümlüleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılan ödemeler de kabul edilir. Bu durum prim ödeme yükümlüsünü değiştirmez ve üçüncü kişiler lehine bir hak doğurmaz.? Eklenmiştir.

Ayhan AYDINLIK
 
Üst