Sözleşmesiz Araç Kullanım Bedeli

Üyelik
13 Şub 2007
Mesajlar
88
merhaba...

a firması farklı aralıklarla b firmasına ait aracı kullandığı için b firması a firmasına fatura kesmektedir. sözleşme yapılmadan a firmasının benzin faturalarını, araç için kesilen faturayı gider olarak işlenmesi doğrumudur...

iyi çalışmalar...
 
Üyelik
27 Ocak 2007
Mesajlar
545
Ynt: sözleşmesiz araç kullanım bedeli

aktifinde olmayan taşıtın giderlerinin kayıt altına alması usule uygun değildir.
kira sözleşmesi yapılarak rahat rahat muhasebeleştirilir.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Sözleşmesiz Araç Kullanım Bedeli

Borçlar kanununun akitleri düzenleyen 11. maddesi aşağıdadır.

?AKİTLERİN ŞEKLİ:

I - UMUMİ KAİDE VE EMİR OLUNAN ŞEKİLLERİN ŞÜMULÜ :

Madde 11 - Akdin sıhhati, kanunda sarahat olmadıkça hiç bir şekli tabi değildir.

Kanunun emrettiği şeklin şümul ve tesiri derecesi hakkında başkaca bir hüküm tayin olunmamış ise akit, bu şekle riayet olunmadıkça sahih olmaz.?


Buna göre kanunda yazılı olarak yapılması belirtilmeyen akitlerin sözlü yapılması mümkündür.

Araç kiralama işlemi için yapılacak akdin yazılı olması konusunda bir hüküm yoktur. Bu nedenle gider faturaları aracı kullanan tarafından gider yazılabilir.
 
Üyelik
13 Şub 2007
Mesajlar
88
Ynt: Sözleşmesiz Araç Kullanım Bedeli

merhaba..

aracı kiraya veren firmanın iştigal konsu arac kiralayan firma değil başka bir hizmet firması. aracı kirayanda ayda kaç gün kullanacağı belli olmuyor. eğer yazılı bir sözleşme yapıldığında kasko değeri için %10 dan az olamaz ibaresi var.
gün belli olmayınca ihtiyac duydukça kullandığı için sözleşme tutarıda belli olmuyor.
sn. osman erol un cevabı kurtarıcı oluyor. ama vergi usul açısından yinede rakam belli olmayan bir sözleşme yapılsa doğru olurmu?
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Sözleşmesiz Araç Kullanım Bedeli

Merhaba

GVK?nun Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesini düzenleyen 70/8. maddesi aşağıdadır.

?8. (Değişik: 4.12.1985-3239/55 md.) Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.
(Değişik: 4.12.1985-3239/55 md.) Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu taktirde bunların iratları ticari veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.
(Değişik: 4.12.1985-3239/55 md.) Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayri menkullerle haklar hakkında bu bölümdeki hükümler uygulanır.?


Sorunuzda aracı kiraya verenin kiracıya fatura kestiğini söylüyorsunuz. Bu durumda aracın, kiraya verenin işletmesine ait olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle fatura bedelinin ödenmesi sırasında GV?si kesintisi yapmanız gerekmez. Zira bu kiralama işlemlerinde ticari kazanç hükümleri geçerli olur.

Araç kira bedelinin araç kasko değerinin yüzde onundan az olamaz ibaresinin nerede yaılı olduğunu belirtmemişsiniz. Bunun emsal kira bedeli esası uygulaması ile ilgili olduğu anlaşılıyor. (GVK Madde 73 birinci fıkra)

Bana göre bu emsal kira bedeli uygulaması, kullanımla değil zamanla sınırlı bir uygulamadır. Yani kiralama belirli süreler için yapılır. Bir ay bir yıl vs. gibi. Eğer araç kiracının kullandığı süreler dışında kiraya verene devrediliyorsa her kiralamayı ayrı bir teslim olarak değerlendirmek gerekir. Emsal kira bedelinin uygulanması için aracın kiracının kullanımında kaldığı sürelerin yıl olarak hesaplanması ve bu süre içinde yapılan kira ödemelerinin kasko bedelinin yüzde onunu karşılayıp karşılamadığının tespiti gerekir.

Diğer taraftan, daha öce de belirttiğim gibi kanunla hüküm altına alınmayan hallerde sözleşmelerin yazılı olması mecburiyeti yoktur. Sözleşmelerin yazılı olup olmaması Vergi usul kanununun konusuna girmez. V.U.K. açısından vergi konusu işlemlerin bu kanunda belirtilen vesikalarla tespiti yeterlidir. Fatura kesilmesi halinde vergi hukuku açısından hiçbir sorun kalmaz.
 
Üyelik
23 Ağu 2007
Mesajlar
99
Konum
SAMSUN
Ynt: Sözleşmesiz Araç Kullanım Bedeli

firmam mal alış yaptığı şirket tarafından tarafımıza bir sözleşmeye göre 5 yıllığına 10.000 ytl ücret karşılığında araç kiralamıştır 5 yıl bittiğinde bize kalacaktır
ancak ....... ytl tutarında mal almamız şartı ile
bun bu durumda araç ait ödemiş bulunduğum 10 000 ytllik bedeli nasıl muhasebeleştiririm ve bu araca ait amortisman giderlerinin durumu ne olacaktır
??
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Sözleşmesiz Araç Kullanım Bedeli

Sayın kafkasm

Kiralanan araç için ödenen kira bedeli GVK?nun 70/8. maddesi gereğince gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilir. Eğer araç kiraya verenin işletmesine ait ise (Defterinde kayıtlı ise) kira bedeli için size fatura kesmesi gerekir ki bu durumda GV?si stopajı yapmanız gerekmez.

Kira bedelinin muhasebeleştirilmesi ödemenin şekline göre değişir. Eğer 5 yıllık kira bedeli peşin ödenmiş ise ödenen bedeli aktifleştirip zamanı geldiğinde giderleştirmek gerekir. Eğer ödeme her ay yapılıyorsa o ay için giderleştirilme işlemi yapılır.

Beş yıl sonunda aracın kiracıya devri işlemi ivazsız iktisap sayılır ve buna göre vergilendirilir. Zira yapılan anlaşmadaki mal alma şartı aracın bedelsiz devri için bir ivaz hükmünde değildir.

Aracın amortisman durumuna gelince ; araç kiraya verenin mülkiyetinde olduğuna göre amortisman ayırma hakkı kiraya verene aittir.
 
Üst