SPK Soru ve Cevapları Yayınlandı

mohicans

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,509
Konum
ADANA
Soru İtiraz Formu 1
Girilen Lisans Sınavının
Adı: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Girilen Sınav Konusunun
(Modül) Adı: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Soru Kitapçığının Türü ve
Soru Numarası A- 13
İtiraz Gerekçesi:

Her ne kadar Sınav Kitabında d şıkkı sorunun doğru şıkkı olarak gösterilse de, İlgili Soruda doğru Şık bulunmamaktadır. Şöyleki;
SPK Bağımsız Denetim Tebliğinin ikinci bölümünün 8. Maddesinde;


MADDE 8 - (1) Sorumlu ortak baş denetçi, müşterinin kabulü, müşteriyle olan ilişkinin devamı ve özellik arz eden bağımsız denetimlerle ilgili gerekli usul ve esasların izlendiğinden emin olmak ve ulaşılan sonuçların yazılı hale getirilmesini sağlamak zorundadır.
(2) Sorumlu ortak başdenetçi müşterinin kabulü ve ilişkinin devamına ilişkin karar sürecini başlatmış olmasa bile, verilen en son kararın uygun olup olmadığını tespit eder.
(3) Bu süreç aşağıdaki hususların göz önüne alınmasını gerektirir;
a) İşletme yönetiminde etkin olanlar ve yönetimden sorumlu kişiler ile ana ortakların dürüstlüğü,
b) Bağımsız denetim ekibinin işlerin yapılması bakımından yeterliliği ve gerekli zaman ve kaynağa sahip olup olmadığı ve
c) Bağımsız denetim kuruluşu ve ekibin etik ilkelere uyup uymadığı.

(4) Yukarda belirtilen hususlarla ilgili bir sorun ortaya çıktığında bağımsız denetim ekibi ihtiyaç duyulduğunda gerekli danışmalarda bulunarak, çözümlenen hususları yazılı hale getirir.
(5) Müşteriyle olan bağımsız denetim ilişkisinin devam edip etmeyeceğine karar verilirken, mevcut ve önceki dönemde ortaya çıkan, müşterinin faaliyet alanının bağımsız denetim kuruluşunun yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadığı bir alana kayması gibi önemli hususların varlığı ve bunların etkileri göz önüne alınır.
(6) Müşterinin kabulünden sonra, sorumlu ortak baş denetçi işin kabulünü etkileyen bir bilgi edinmişse, bu durumda konuyu derhal bağımsız denetim kuruluşuna taşıyarak Kuruluş tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

Yukarıda ilgili tebliğ alıntısında da görüldüğü üzere soru kitapçığında doğru şık olarak sunulan maddenin ilgili tebliğinin 5 fıkrasında yer aldığı görülmektedir. İlgili 5. Fıkranın sonunda da göz önüne alınır denmektedir. Buna göre bu maddenin lafzı ve ruhu dikkate alındığından bu cevap da yanlıştır. İş bu nedenle bu sorunun doğru şıkkı bulunmadığından iptal edilmesi gereklidir.
 

mohicans

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,509
Konum
ADANA
Girilen Lisans Sınavının Adı:
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Girilen Sınav Konusunun (Modül) Adı:
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Soru Kitapçığının Türü ve
A
Soru Numarası
22
İtiraz Gerekçesi:
Her ne kadar Sınav Kitabında b şıkkı sorunun doğru şıkkı olarak gösterilse de, İlgili Soruda hem b şıkkı hemde c Şıkkı doğru bulunmaktadır.

Şöyleki;
Antivirüs programlarının asıl amacı virüslü dosyaları önce tespit etmek sonra ise önlemektir.
Birçok kullanıcı virüslere ait yürütülebilir dosyalar bilgisayara indirilmesi durumunda tespiti gerçekleştirecek ve dosyaları sistemden temizleyebilecek antivirüs programları kullanmaktadır. Antivirüs yazılımlarının virüsleri tespit etmekte kullandığı iki metod bulunmaktadır. İlki ve en yaygın kullanılanı, virüs imza tanımlarını kullanmaktır. Bu yöntemin mahzuru , kullanıcının virüs imza listelerinin sadece tespit edilmiş virüslere ait imzaları içermesinden ötürü yeni türeyen tehditlere karşı savunmasız kalmasıdır. İkinci method ise virüslerin genel davranışlarına odaklanarak tespiti gerçekleştiren buluşsal algoritmaları kullanmaktır. Bu method sayesinde antivirüs şirketlerinin henüz tespit edemedikleri virüslerin sisteminizde var olduklarını bulabilirsiniz. (Kaynak:Bilgisayar virüsü - Vikipedi)

Yukarıdaki tanımda da görüleceği üzere Antivirüs programlarının amacı önce tespit etmek daha sonra ise önlemektedir. İşletmelerinde ilgili programları amaç dışı kullanması zaten mümkün değildir. Esasen işletmelerin bu programı kullanmasının asıl amacı virüslü dosyalara karşı korunmaktır. Bu korunma seçeneği de tespit etmek ve önlemek şeklinde şıklarda mevcuttur. Buna göre bu sorunun da iki doğru şıkkı olduğundan iptal edilmesi gereklidir.Kaynak : http://tr.wikipedia.org/wiki/Antivirüs_yazılımı
 
Son düzenleme:
Üyelik
25 Tem 2012
Mesajlar
175
Konum
Ankara
Sermaye piyasası mevzuat dersinin B Kitapçığının 23. Sorusunun cevabı yanlış değil mi sizce. Ne düşünüyorsunuz. İtiraz edelim mi?
 
Üyelik
1 Eyl 2012
Mesajlar
29
Konum
Denizli
ben de o soruyu yanlış yaptım ama o soruda şöyle birşey var, diğer şıklar yapamayacakları işler arasında, ama doğru cevap olarak verdikleri şık, sınırlamalar başlığı altında geçiyor ve böyle birşey yaparsa bunu açıklamak zorundadır diye bir ifade var, ama yine de itiraz edilebilir bence...
 
Üyelik
27 Mar 2012
Mesajlar
30
Konum
Denizli
arkadaşlar ben de 23. soruda çok arada kalmıştım. b ve c arasında. b işaretledim cevap c diyorlar. soruya bence de itiraz edilebilir.
 

mohicans

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,509
Konum
ADANA
Arkadaşlar yukarıdaki sorulara itiraz edin. Ne kadar çok itiraz eden olursa itirazları dikkate alıyorlar. İtirazların süresi Sınav soru kitapçığının ve cevap anahtarının internette yayınlanmasından itibaren 7 iş günüdür. 
Üyelik
1 Eyl 2012
Mesajlar
29
Konum
Denizli
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLARPortföy yöneticiliğine ilişkin ilkeler

MADDE 12– Yetkili kurum;

a) Yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraçcıdan veya aracı kurumdan lehlerine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlıyorsa, bu durumu müşterilerine açıklamak zorundadır.

b) Müşterinin yazılı bir direktifi olmadan borsalarda işlem görmeyen ve rayiç değerinin üstündeki varlıkları yönettikleri portföye alamaz ve portföyden bu değerin altında varlık satamaz.

Rayiç bedel borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, borsada işlem görmeyenler için işlem gününde portföy lehine alımda en düşük satımda en yüksek fiyattır.

c) Portföyde yer alan varlıklar üzerinde, kendi veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamaz. Müşterinin yazılı bir talimatı olmadan portföyde yer alan varlıkları, portföy yönetimi amacı dışında bir başka şahsa devir veya teslim edemez.

d) Herhangi bir şekilde kendine çıkar sağlamak üzere varlıkların alım satımını yapamaz. Müşteri hesabına verecekleri emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır.

e) Basiretli bir tacir gibi davranmak ve yönettiği müşteri portföyleriyle çıkar çatışmasına meydan vermemek koşuluyla, kendine ait nakdi portföy yönetimine konu olan araç ve işlemlerle değerlendirebilir.

f) Birden fazla portföy yönettiğinde objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak portföylerden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.

g) Yatırım kararlarını, güvenilir gerekçe, belge ve analizlere dayandırmak, müşterilerinin mali durumunu ve eğitim düzeyini dikkate almak ve sözleşme hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür.

h) (Değişik: Seri: V, No: 92 sayılı Tebliğ ile) Müşterilerine portföyün önceden saptanmış belirli bir getiriyi sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez ve ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeleri kullanamaz. Garantili yatırım fonlarında garantiye veya koruma amaçlı yatırım fonlarında hedeflenen korumaya ve getiriye ilişkin olarak içtüzük ve izahnamede belirlenenlerin ötesinde bir açıklamada bulunulamaz.

i) Müşteri menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda müşteri lehine davranmak zorundadır.

j) Müşterilerin risk-getiri tercihlerini belirlemek, bu belirlemelere yönelik yazılı belge düzenlemek, söz konusu belgeleri sözleşmeyle birlikte saklamak, portföyleri bunlara uygun oluşturmak ve yönetmek zorundadır.

k) Müşterilerin piyasa hakkında bilgisizlik ya da tecrübesizliklerinden yararlanıp bunların alım-satım kararlarını etkileyerek kendi lehlerine kazanç sağlamak amacıyla, müşterilerin gereksiz alım-satım yapmalarına ortam hazırlayamaz ve bu fiilin üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilmesine herhangi bir şekilde yardımcı olamaz.

l) Yönetilen portföylere ilişkin olarak portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyeti çağrıştıracak isim ve ifadeler kullanamaz, belirli bir yönetim dönemi belirleyerek önceden toplanan paralarla ortak bir portföy oluşturamaz ve yönetemez veya tasarruf sahiplerini oluşturulmuş bir portföye iştirak ettiremez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapamaz.

m) Herhangi bir şekilde yanında çalışan kişilerin, olağan müşteri-şirket ilişkisi dışında kurumun imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamaz.

n) Yazılı, basılı veya sözlü biçimde müşterilere duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, müşterilerine duyurmadan önce kendileri veya üçüncü şahıslar lehine kullanamaz.
 
Üyelik
25 Tem 2012
Mesajlar
175
Konum
Ankara
var ben bizzat biraz önce postayla gönderdim itirazımı.

B 23. Sorunun tüm şıkları doğru.

Sizde itiraz edin. İptal edilsin.
 
Üyelik
1 Eyl 2012
Mesajlar
15
Konum
istanbul
arkadaslar benim ortalamam 69,33 sizce 70 e tamamlarlar mı ? :/
standartlardan soruya itiraz eden , edecek olan var mı ?
 
Üyelik
5 Eyl 2012
Mesajlar
266
Konum
sakarya
arkadaşlar ben en azspk mevzuatından bır soru ıptal olacınba ınanıyorum cunku a kıtapcık mevzuat sorusu 14 soru kesınlıkle cevap anahtarı ile aynı oldugunu dusnmuyorum..bence o soru ya ıptal edılır ya cevapları degısır...bence boyle 2 yada 3 soru ıptal edılecek...
 
Üyelik
1 Eyl 2012
Mesajlar
29
Konum
Denizli
arkadaşlar b kitapçığı 23.soru (a kitaçığı 14.soru)'ya ben de itiraz ettim, herkes itiraz ederse sanırım soru iptal edilebilir. soru iptal edilirse ben de ortalamayı tutturup geçeceğim inşallah.
 
Üyelik
3 Eyl 2012
Mesajlar
3
Konum
istanbul
Mevzuattan 23 üncü soru yanlış sorulmuş bu soruya itiraz edelim iptal edilsin böyle soru olmaz. Sorunun cevabı da yanıltıcı bu nedenle iptal edilmeli. Bu gün son gün sanırım...
 
Üyelik
10 Ara 2010
Mesajlar
228
Konum
Adana
iptal olması düşünülen sorular için itiraz süresi dün bitti acaba ne zaman açıklarlar hangi soruların iptal olduğunu yada herhangi bir sorunun iptal olmadığını
 
Üst