SSK'lı İşçi, Vergi Mükellefi Olursa Bağ-Kur Gerekmez

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
ZİYA PERVER

Özel bir şirkette SSK'lı olarak çalışmaktayım. İkinci sınıf deftere tabi bir işyerini devralacağım ve SSK'lı çalışmama devam edeceğim. Bu durumda Bağ-Kur'a kayıt olmam gerekir mi? Mustafa Gür - Konya

Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminin birçok ülkede olduğu gibi iki önemli temel ilkesi var. Bunlardan birincisi zorunluluk ve diğeri de teklik. Zorunluluk ilkesi gereğince belli bir faaliyette bulunanlar sigortalı olmak zorundadır. Teklik ilkesine göre de, yaptıkları iş sebebiyle statü gereğince zorunlu sigortalı olanlar, başka bir iş yaptıkları zaman bile, tek bir statüye-duruma göre prim öder. Öte yandan tüm sosyal güvenlik kurumlarının SGK çatısı altında birleşmesinden sonra, SSK'lılar 4/a'lı, Bağ-Kur'lular 4/b'li, kamu görevlileri de 4/c'li olarak SGK'ya prim ödemektedir. Sizin özel durumunuz, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 'Sigortalılık hallerinin birleşmesi' başlıklı 53. maddesinde şöyle açıklanmıştır: "MADDE 53- Sigortalının, 4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır..."

Madde metninden de görüleceği üzere, siz SSK yani 4/a sigortanıza ara vermeden, vergi mükellefi olursanız, SSK'ya devam ettiğiniz sürece SSK sigortalısı sayılacaksınız ve Bağ-Kur'a prim ödemek zorunda değilsiniz.

Öte yandan 28 Eylül 2008 günü Resmî Gazete'de yayımlanan, '5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ'in aşağıdaki 'V- Sigortalılık Hallerinin Çakışması' başlıklı bölümüne göre de; sigortalıların 4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışmaları halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

SİGORTALILAR, 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmaları halinde öncelikle (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışma yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılırlar.

BİRİNCİ madde gereği başlatılan sigortalılığın kesintiye uğraması halinde sonra başlayan çalışmaya göre sigortalılık hali başlatılır.

BİRİNCİ maddede belirtilen sigortalılık hali değişikliklerinde kanunda ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde belirtilen sigortalılığın sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren, yeni sigortalılık haline göre hak ve yükümlülükler başlar.

5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden, kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler. Ancak, 1/10/2008'den önce 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı oldukları halde, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi prim ödemesi olanların sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirilir.

SİGORTALI sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş olması halinde, ödenen primler 1. maddeye göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir..." açıklamasına göre de SSK sigortanız bir gün dahi kesintiye uğrarsa bu kere arkada bekleyen vergi mükellefiyetiniz sonucu Bağ-Kur'lu olacak ve Bağ-Kur'a prim ödemeye başlayacaksınız.

SONRA SSK'LI OLURSANIZ,

SADECE VERGİ KESİLİR

SSK sigortanıza ara verip bu kere Bağ-Kur'a prim ödemeye başlarsınız, işte Bağ-Kur'a prim ödemeye devam ederken, SSK'lı bir işe de girebilirsiniz. Bu kere Bağ-Kur'lu olduğunuz için SSK'lı çalıştığınız işyerinden aldığınız ücret üzerinden sadece Gelir Vergisi kesip ödemeleri gerekir. İşyerinden alacağınız ücretten SSK ve işsizlik sigortası primi kesmemeleri gerekir. Bu arada SSK'lı işe girdiğiniz işyerine Bağ-Kur'lu olduğunuzu söylemezseniz, onlar da öğrenemez. Ücretinizden SSK primi kesip üstüne de işveren katkısı ilave edip SGK'ya öderlerse, siz de 'Her ay SGK'ya benim ödemem gereken Bağ-Kur primlerini, işverenin ödediklerine sayın.' diyebilirsiniz.

Okur sorularına kısa cevaplar

Lütfettin Erdem: 6.7.1967 doğumunuz, 1.5.1985 sosyal güvenlik başlangıcınızdan 1.5.1995 gününe kadar 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak prim ödedikten sonra 1.4.1995 gününden sonra aralıksız SSK'lı olduğunuzdan SSK'dan 48 yaşında, yani 6.7.2015 günü emekli olursunuz.

Hüseyin Özbey: Oğlunuzun gönderdiği bilgilere göre; 1944 doğumunuz, 1970 işe girişiniz ve askerlik borçlanmanız dahil, var olan 3.085 gününüzü halen devam ettiğiniz SSK'lı işte, 3.600 güne tamamlamak şartıyla 3.600 günü tamamladığınız an SSK'dan emekli olursunuz. Bu arada isterseniz kalan sürenizi isteğe bağlı (Bağ-Kur'lu) olarak da tamamlayabilirsiniz.

Hüseyin Avcı: Babanız Şevket Bey, 19.4.1932 doğum tarihi, 1970 SSK işe girişi ve 138 günlük prim ödemesinden sonra, 1982-1988 arasındaki 2.411 günlük Bağ-Kur priminin ardından SSK'lı işe girer ve 1.260 gün daha SSK primi öderse SSK'dan emekli olur. Bundan daha uygun emeklilik çeşidi babanız için yok.

Safiye İnci: 9.12.1968 doğumunuz, 16.2.1990-1995 arası 2.047 günlük memuriyetiniz ve sonrasında 1995 sonrasındaki 2.651 günlük SSK sigortanızla (3.600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini çoktan tamamladığınızdan) SSK'dan 'Kıdem Tazminatı Alabilir' yazısı alıp, dilediğiniz zaman işyerinden ayrılıp, kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Öte yandan, var olan 4.698 günden sonra prim ödemeseniz dahi 58 yaşında SSK'dan emekli olursunuz. Prim ödemeye devam eder de 5.375 günü tamamlarsanız 46 yaşından sonra SSK'dan emekli olursunuz. Çalışmadığınız süreler için hizmet borçlanması yapma hakkınız yok.
 
Üyelik
10 Mar 2006
Mesajlar
126
Ynt: SSK'lı İşçi, Vergi Mükellefi Olursa Bağ-Kur Gerekmez

ssk ya tabi olarak çalışan kişi daha sonra bi işyeri açıyor ama ssk lı çalışmaya devam ediyor. dolayısıyla bağkura prim ödemiyor. yanlız bu kişinin çalıştığı işyerinde yanlışlıkla ssk dan çıkışı veriliyor ve aradan 8 gün geçiyor. firmanın muhasebeciside bu yanlışlığı fark ediyor ancak bildirgeyi değiştirmiyor. aynı kişiye 8 gün sonra tekrar işe giriş yapıyor. yani arada 8 günlük bi boşluk söz konusu. bu boşlu 5 yıl öncesinden beri devam ediyor. nasıl düzeltebiliriz.
 

Benzer konular

Üst