SSK'nın Kaplıca Tedavisi

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
18.12.2008 Erdal Aydın

SSK'lı olarak çalışıyorsunuz ve rahatsızlandınız. Doktorunuz size tedavi olarak kaplıca önerdi. Ne yapacağınızı şaşırdınız...

* Sağlık Kurulu raporu zorunlu
Kaplıca tedavileri için, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenmesi zorunlu. Öyle tek hekimin raporu geçerli değil.

* Sağlık kurulu raporları nasıl düzenleniyor?
Sağlık kurulu raporları, ilgili daldan üç uzman hekimin katılımıyla değerlendiriliyor. Eğer aynı daldan üç uzman hekim bulunmuyorsa bu uzmanlık dalına en yakın olandan başhekimin seçeceği üç uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenleniyor. Sağlık kurulu raporlarında başhekimlik mührü (özel sağlık kurum ve kuruluşlarında mesul müdür kaşesi) ve ıslak imza onayının bulunması zorunlu. Yine sağlık kurulu raporlarında tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunludur. Aman ha sakın bu bilgiler ekisik olmasın.

* Hangi kaplıcalara müracaat edilebiliyor
Kaplıca tedavilerine ait bedellerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanabilmesi için, söz konusu kaplıcaların mutlaka Sağlık Bakanlığı'nca İşletme İzni Verilen Kaplıca Tesisi olması gerekiyor. Bunu mutlaka dikkat edin. Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilmemiş olan kaplıcalara ait tedavi bedelleri SGK tarafından karşılanmıyor.

* Kaplıca tedavilerine ait giderler nasıl ödeniyor
Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilen kaplıca tesisleri ait giderler, hasta tarafından ödendikten sonra, tedaviye ilişkin fatura ve sağlık kurulu raporu ile birlikte SGK'ya müracaat ediliyor. SGK gerekli incelemeyi yaptıktan sonra her bir gün için bir adet olmak üzere, banyokaplıca bedelini hastaya ödüyor. 2008 yılı için bir günlük banyokaplıca bedeli 2,40 YTL.

* Kaplıca sözleşmeleri yapıldıktan sonra ne olacak
Şu an bildiğim kadarıyla SGK tarafından kaplıca sözleşmeleri yapılmış değil. Dolayısıyla yukarıda da belirttiğim gibi kaplıca tedavilerine ilişkin giderler sözleşmeler yapılıncaya kadar sağlık uygulama tebliğine göre hasta tarafından ödendikten sonra SGK'ya müracaat edilmek suretiyle hastaya ödeme yapılıyor.
SGK tarafından ilgili işletmelerle kaplıca sözleşmeleri yapıldıktan sonra, sözleşme imzalamış olan kaplıcalar, tedavilere ilişkin faturaları direk SGK'ya gönderecek. Böylece SGK'lı hastalar tedavi giderlerinin karşılanmasında aradan çıkmış olacak. Dileriz bu sözleşmeler yeni yılda yapılır da SGK'lı hastalar bu işlem prosedüründen kurtulur.
 
Üst