zirve

Staj Problemi ve SOBD

Üyelik
7 Şub 2012
Mesajlar
43
SAYGIDEĞER
KAMU GÖZETİM, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU BAŞKANLIĞI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ NE
Taslaktaki en önemli haksızlık
Taslak metinde Sorumlu Baş denetçi olabilmek için 2 yıl ve 1 yıl olmak üzere Denetim şirketlerinin yanında staj yapılması öngörülmüştür.
Bu durum;
SPK da görev alan denetim şirketlerinin tarafını tutan; Yeni kurulacak Denetim şirketlerinin kurulmaması için getirilen bir engellemedir.
Kurulmuş denetim şirketlerinin işlerini yapmasına devam etmesine; Yeni denetim Şirketlerinin açılmasına ise engel olmayı amaçlamış bir düşüncenin kabulü mümkün değildir.
KURUMUNUZUN Sorumlu Baş Denetçilik unvanını düzenleyeceği eğitimler sonrasında vermesini staj haksızlığının sona erdirilmesini talep ediyoruz.
Bu olmadığı takdirde yeni şirketlerin kurulmasının mümkün olmadığını sizlerde bilmektesiniz.
Sorumlu Baş denetçi olabilme koşullarının değiştirilmesi gerekmektedir.
Örneğin
Sorumlu Baş Denetçilerin Eğitimi kurumuz tarafından yapılmalıdır. Çünkü SPK da Sorumlu Baş Denetçi unvanlı Meslek Mensupları Bağımsız denetim konusunda hiçbir eğitim almadan yıllarca sözde bağımsız denetim yapmışlardır. Bunun bir çok örneği vardır örneğin 2002 yıllarında 137 olan bağımsız denetim şirketi sayısı 2012 yılında 93 e kadar düşmüştür.

Ülkemizde Bağımsız Denetimin kalitesinin düşüklüğü beklentilerin aşağıda kalmasının nedeni; kurumların (SPK) sorumlu baş denetçilerine ve diğer denetçilere eğitim vermeden deneme yanılmalarla Bağımsız denetim yapmalarına bırakılmasıdır.
Yapılan Denetimlerin kalitesi bugüne kadar hiç araştırılmamış bu konuda hiçbir düzenleme de yapılmamıştır. Denetim Şirketlerinin görüşlerinin gerçeği yansıtmadığının; toplum yararına değil şirketler yararına görüş bildirildiğinin farkındayız. Lütfen sizlerde bunun farkına varınız ve mevcut denetim şirketlerini korumayınız. Aksine mevcut şirketlere değil
Yeni şirketlerin kurulmasını ivedilikle teşvik ediniz.
Denetim şirketlerinin kurulmasını kurulmuş olan denetim şirketlerinin yanında staja bağlanması bazı kişilerin çıkarlarına hizmet edecektir ve haksız bir uygulamadır. Kurumunuzun ivedilikle bu düzenlemeyi iptal ederek kendi eğitim sistemi ile sorumlu baş denetçiliği vermesi önemle arz olunur.
 
Üyelik
16 Tem 2008
Mesajlar
98
Konum
Hatay
Ynt: Staj Problemi ve SOBD

Sayın MMuhasip, çok önemli olan bir konuyu gayet net bir şekilde açıklamışsınız, ellerinize sağlık.
 

DMM

Üyelik
25 Tem 2012
Mesajlar
14
Ynt: Staj Problemi ve SOBD

Mmuhasip lardeşim çok güzel yazmışsınız. Elinize sağlık bu geçiş dönemi içerisinde yapılabilecek en büyük kötülük budur. Meslek mensuplarından imkansızı istiyorlar. Benim SOB çıkmazı diye bir yazım var burada çözüm önerilerinide yazdım. Meslek mensuplarının bağımşı olarak çalışmaları yasaktır. Hem yönetmelikte hemde 3568 .de var bunlar. Size katkı vereyim düşen bağımsız denetim şirketi sayısı 5 yıl içinde faal olmamadan dolayıdır. Dolayısıyla buradaki deneyimin naylon olma ihtimali geliyor insanın aklına
 
Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
202
Ynt: Staj Problemi ve SOBD

Söylediklerinize TTK bakımından kısman katılıyorum. Ancak KAYİK bakımından SPK tarafından verilmiş unvanlar var. Devam eden sözleşmeler var KAYİK bakımından kazanılış haklar ve yetkilerin devamlılığı mevcuttur. Arkadaşlar konu içe geçmiş bir çok konudan oluşmaktadır. Bir taraf düzeltilecek diye diğer taraf yıkılabilir
Olay Denetim Standartları, mevzuat ve hukuk üçgenindedir. Bu üçgen çok iyi dikkat edilmelidir
Saygılar
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,270
Konum
Manisa
Ynt: Staj Problemi ve SOBD

SPK bağımsız denetim mevzuatını bilmiyorsunuz galiba. SPK sınavını kazanan bir kişi en az 3 yıl bir bağımsız denetim şirketinde aktif çalışan b.denetçi yanında denetçi yardımcılığı yapmadan bağımsız denetçi olamıyor. KGK bunu aşağıya çekmiş daha ne.
 
Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
202
Ynt: Staj Problemi ve SOBD

Ben de merkür2 arkadaşa katılıyorum .
Arkadaşlar popilzmin zirveye çıktığı bugünlerde herkes kendi açısında imtiyaz istemektedir.
Denetim Standartlarını sulandırmak kısan vadede işimize geliyor gözükebilir Ancak uzun vadede sonuç hüsran olacaktır
 

DMM

Üyelik
25 Tem 2012
Mesajlar
14
Ynt: Staj Problemi ve SOBD

Sayın ŞahinÇolak71 Bundan önceki formdaki yazılarınızı okudum. Çoğu görüşlerimiz birbirine parelel. Ancak KAYİK lerin dışındaki denetimlerde istenilen şartlardan olan .................SOD ve 1 yıllık denetim................. mecburiyeti hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu o kadar olamayacak bir şart ki meslek mensuplarının şirketleşmesinin önündeki en büyük engeldir. 3568 sayılı kanuna göre ve ilgili yönetmeliğe göre bağımlı çalışmak yasaktır. Eğer bu şart geçiş dönemi için bilgisizlikten kaynaklanan bir durum değil ise kesinlikle kasıt var demektir. Diğer konu KAYİK.ler dışında istenilen denetçi sayısı bence abartılıdır. Bunun da düşürülmesi lazım.
 
Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
202
Ynt: Staj Problemi ve SOBD

3568e tabi şuanda spk tarafından yetkilendirilen şirketlerde bağımlı ve ortak olarak deneçi bir çok meslektaşımız vardır. Acaba konuları mı karıştırıyoruz?
 

DMM

Üyelik
25 Tem 2012
Mesajlar
14
Ynt: Staj Problemi ve SOBD

Şahin bey kardeşim konuları karıştırmıyoruz. Bağımsı çalışan YMM ve SMMM lrden bahsediyorum.
Bahsettiğiniz Meslek mensupları bağımlı çalışıyorlar . Odanın bağımsız çalışanlar kütügünde değil
Yasaklarla ilgili 3568 sayılı kanun maddesi
Madde 45- Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler bu ünvanlarla, yeminli mali mü?avirler ise bu ünvan ve tasdik yetkisiyle; 2. maddede yazılı i?lerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzelki?ilere tabi ve onların i?yerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalı?amazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağda?mayan i?lerle uğra?amazlar. Yasaklarla ?lgili Yönetmelik maddesi
Madde 44- Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar. Yani yasada 2. maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla çalışamaz, yönetmelikte ise gerçek ve tüzel ki?ilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar . Demektedir.
Özetle
1- Meslek mensuplarının bağımlı olarak çalışamayacaklarından ,
2- Bağımsız denetimde şirketleşmenin teşvik edilmesi açısından.
3- Bugüne kadar olan denetime tabii şirket sayısının (SPK harici) yok denecek kadar olması sebebiyle,
4- ?lerideki yıllarda bağımsız denetime tabii olacak şirket sayısının artması nedeniyle,
5- Geleceğimiz olan stajyer meslek mensuplarının kurumsal bir şirkette çalışma imkanının sağlanması amacıyla,
6- Ve bu dönemin geçiş dönemi olması nedeniyle,
7- 15 yıldan fazla kıdeme sahip meslek mensuplarının denetim, muhasebe organizasyonu, mali danı?manlık konularında yapmış oldukları mesleki faaliyetlerinin istenilen denetim tecrübesinden fazla olması nedeniyle
?Meslek mensuplarından diğer denetimler için 6 yıllık mesleki ve 1 yıllık denetim tecrübesi bulunması, ? ibaresinin sorumlu ortak denetçide istenilen özellikler şartının yumuşatılması , ilave eğitim konularak denetim tecrübesine sayılmasını, meslek mensuplarının denetimini veya mali müşavirliğini yaptığı şirketlerin ciro-işçi sayısı-bilanço büyüklükleri kıstaslarına bakılarak, muhtemelen 2013 yılında başlayacak olan bireysel denetimde geçen sürelerin denetim tecrübesine sayılması veya KGK tarafından belirlenecek ilave şart ile bu geçiş döneminde meslek mensuplarının denetim şirketi kurması önündeki SOD ENGELİ nin kaldırılması,
Meslek mensupları için hayati önem arz etmektedir.
 

Benzer konular

Üst