zirve

Staj ve Şirket Ortaklığı

Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
31
Bir mali müşavir yanında sigortalı olarak çalışırken sigorta acentesi bir ltd.şirketine ortak olmam bir sakınca teşkil eder mi ? Bildiğim kadarıyla SMMM ler şirket ortağı oluyor fakat müdür olamıyor bu sebeple bu durum stajerler içinde geçerli mi ?

Bu konuyla ilgili bir kanun veya örnek olay varsa bilgilendirirseniz sevinirim. İyi çalışmalar...
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ticari Faaliyette Bulunamama
Madde 43 - Meslek mensupları, Türk Ticaret Ka-nununa göre (Tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerekti-recek bir faaliyette bulunmazlar.
Meslek mensupları kendi mesleki faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar. Ticari mü-messillik, ticari vekillik ve acentelik yapamazlar. Adi ve kolleklif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar. Limited ve anonim şirket-lerin yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevinde bulunamazlar.


Meslek mensubu olabilmenin özel şartları

Madde 5 –
..........
c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak.

Söz konusu yasak stajyerler meslek mensubu kapsamına girmediğinden stajyerleri kapsamamakta. Tesmerden bilgi almanızı öneririm.
 
Üst