Staja Başlama Sınavı Sınava Giriş Hakkı ?

O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Stajyer el kitabı' Alıntı:
Staja Başlama Değerlendirmesi Anadolu Üni-versitesi ile yapılan protokol gereği Anadolu Üniversi-tesi tarafından yapılmaktadır. Sınav soruları Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmakta olup sınav orga-nizasyonu tamamen Anadolu Üniversitesi’nin sorum-luluğundadır. Sınav test usulü yapılmakta ve 60 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Staja Başlama Değerlendirmelerinde 3 yıl içinde başarı-lı olma şartı bulunmaktadır.
Üç yıl içerisinde başarılı olamayan adayların staj dosyaları iptal edilecek ve eski başvurularına bağlı olarak sınavlara alınmayacaklardır. Yeniden staj yapmak isteyen adaylar Staja Başlama Değer-lendirmesine yeni staj dosyası açtırarak katılabile-ceklerdir.
 
Üst