Stopaj Oranı

Üyelik
18 Ağu 2006
Mesajlar
560
ticari faaliyeti olmayan birinden meşrubatların soğutulduğu buzdolabı satın alındığında düzenlenen gider pusulasındaki kesinti oranı ne olmalı ?
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: stopaj oranı

Ticari faaliyeti bulunmayan herhangi bir vatandaştan alım yapılıyorsa,stopaj yoktur.kesinti yapılmayacak.
 
Üyelik
18 Ağu 2006
Mesajlar
560
Ynt: stopaj oranı

NİSAN123 ' Alıntı:
Ticari faaliyeti bulunmayan herhangi bir vatandaştan alım yapılıyorsa,stopaj yoktur.kesinti yapılmayacak.
gider pusulası düzenlenirken vergi mükellefiyeti olmayan birinden bir mal vb. alındığında onda gelir vergisi kesintisi yapılmıyor mu?
 
Üyelik
18 Ağu 2006
Mesajlar
560
Ynt: Stopaj Oranı

1.4. Gider Pusulası :

Gider pusulası VUK?nun 234 üncü maddesinde göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından, kazançları götürü usülde tespit edilen tüccarlar ve serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnaflara bir iş yaptırdıklarında veya bu kişilerden mal satın aldıklarında düzenlenir. Yani fatura düzenlemek ve almak zorunda olanların bu yükümlülüğü bulunmayanlara bir iş yaptırdıklarında veya bu kişilerden mal satın aldıklarında düzenlenen bir belgedir. Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir, işi yapan veya malı satan kişiye imzalatılır ve bir nüshası ona verilir.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ve defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ile çiftçiler, götürü usüle tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından yararlananlara, mal ve hizmet alımları karşılığı yaptıkları ödemeler üzerinden, GVK md. 94/13 gereği, Bakanlar Kurulu?nca belirlenen oranlarda gelir vergisi stopajı) yapmak zorundadırlar. 95/7137 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yukarıda bahsi geçen mal ve hizmet alımlarından yapılacak stopaj oranları şu şekilde belirlenmiştir:

a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet,süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2
b) Değerli kağıt ve damga pulu komisyon bedelleri üzerinden % 20
c) Diğer mal alımları için % 5
d) Diğer hizmet alımları için (mal ve hizmet bedelinin
ayrılamaması durumu dahil) % 10

buna istinaden sordum sizlere oran ne olacak ne diye bu yazı sorduğum sorudan bahsetmiyormu?
 
Üyelik
11 May 2007
Mesajlar
98
Ynt: Stopaj Oranı

sayın figo.
% 5 oranında kesinti yapılıyor fon payı yok
kayıtlarınıza almanız için gider pusulası düzenlenmeniz şarttır.
rast gele
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Stopaj Oranı

maddenin son hali;
13. (4108 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük; 1.8.1995) (4369 sayılı Kanunun 81/C-8 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 1.1.1999) Esnaf muaflığından(31) yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,(32)
a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %2 Yürürlük; 01.01.2004) (28)
b) (93/5148 sayılı BKK'yı değiştiren 2005/9266 sayılı BKK ile yeniden düzenlenen alt bent. Geçerlilik; 01.09.2005, Yürürlük; 31.08.2005) Hurda mal alımları için %2, (28)
c) Diğer mal alımları için (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %5 Yürürlük; 01.01.2004) (28)
d) Diğer hizmet alımları ("a", "b" ve "c" alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %10 Yürürlük; 01.01.2004) (28)
alım yaptığınız kişi esnaf muaflığından yararlanıyor mu?
 
Üyelik
4 Haz 2007
Mesajlar
5
Ynt: Stopaj Oranı

stopaj oranı % 5'dir kesinti yapılıyor,
kayıtlarınıza almanız için gider pusulası düzenlenmeniz şarttır.
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Stopaj Oranı

Doğukan Baloğlu ' Alıntı:
stopaj oranı % 5'dir kesinti yapılıyor,
kayıtlarınıza almanız için gider pusulası düzenlenmeniz şarttır.
Esnaf muaflığı kavramını karıştırıyor arkadaşlar. Esnaf muaflığından kasıt bir işin sürekli yapılmasına rağmen yasalarca vergi muafiyeti tanınmış (Seyyar satıcı vb.) kişilerdir. Daha önce işini terk etmiş bir şahıstan almış olduğunuz buzdolabı için düzenleyeceğiniz gider pusulasında tevkifat yapmanıza gerek yoktur.
 
Üyelik
7 Eyl 2006
Mesajlar
111
Konum
DOĞUBAYAZIT
Ynt: Stopaj Oranı

sayın nisan123 e ve türk-bey e katılıyorum,
ve diğer arkadaşlar lütfen verdiğiniz cevaplardan emin iseniz yorum yapınız aksi taktirde yanlış anlaşılmalara neden olunur ve burdan bilgi almacak arkadaşlarımızın kafaları karışır.
saygılarımla.
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Stopaj Oranı

T.C
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-94/13
Konu : Şirket tarafından vergi mükellefi olmayan
şahıstan makine satın alınması halinde
stopaj yapılıp yapılmayacağı hk.


İLGİ : Bila tarihli dilekçeniz.İlgide kayıtlı dilekçenizde, ................... Vergi Dairesinin ..................... vergi kimlik numarasında kayıtlı vergi mükellefi olduğunuzu, mükellef olmayan kişiden 3 adet Yuvarlak Örme Kumaş Makinesi satın alacağınızı belirterek, söz konusu kişiden (...............................) satın alacağınız makinelere gider pusulası düzenlerken stopaj yapılıp yapılmayacağını sormaktasınız.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 3946 sayılı Kanun?un 22. maddesiyle değişik ?Vergi tevkifatı? başlıklı 94. maddesinde; ?Kamu idare ve müesseseleri , iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.? denilmektedir.

Aynı maddede hangi ödemelerin vergi tevkifatına tabi olacağı sayılmış olup (4369 sayılı Kanunun 81. maddesiyle değişen ibare, Yürürlük 01.01.1999) 13. bendinde ?Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden? tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, örme kumaş makinası alacağınız kişinin (............................) esnaf muaflığından yararlanmaması ve vergi mükellefiyeti olmaması halinde alacağınız makineler için yaptığınız ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması; ancak, şirketiniz tarafından gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst