zirve

"Suç işyeri dışında Devlete karşı işlenmişse kıdem tazminatı yok"

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,766
Konum
ankara
***suç Devlete karşı işlenmişse Yargıtay vermeyin diyor
Esasen Yasa da bu tür bir ayrım olmamasına karşın,işyeri dışında dahi olsa Devlete karşı işlenmiş suçlar için Yargıtay,kıdem tazminatı ödenmemesi kararı almaktadır.
Yarg.9.HD.
E:2008/40694,K:2008/33770,T:16.12.2008

"Dairemiz kökleşmiş içtihatlarına göre işyeri dışında işlense dahi Devlet aleyhine işlenen suç sebebiyle devamsızlık haklı fesih sebebidir.Ceza davasının sonuçlanmasının bekletici mesele sayılarak sonuca göre karar verilmelidir.Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir."

Kaynak:Ali TEZEL
 
Üst