T.C.Kimlik No Hk.

Üyelik
4 Eki 2005
Mesajlar
282
MERHABA SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM

BUNDAN İKİ AY ÖNCE BİR FİRMAM BİR NEDENDEN DOLAYI SİGORTA MÜFETTİŞLİĞİ TARAFINDAN İNCELEMEYE ALINDI İNCELEME NETİCESİNDE İBRAZ EDİLEN ÜCRET BORDROLARINDA T.C. KİMLİK NO TESPİT EDİLMEMİŞTİR BU NEDENDEN DOLAYI İBRAZ EDİLEN SEKİZ AYLIK ÜCRET BORDROLARININ GEÇERSİZLİĞİNE 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN 140 /d MADDESİ GEREĞİNCE ASGARİ ÜCRETİN YARISI TUTARINDA İDARİ PARA CEZASININ UYGULANMASI KARARLAŞTIRILDI VE BUGÜN TEBLİĞ EDİLEN CEZA: 1.951,00 YTL İŞVERENLERLE RESMİ KURUMLARIN ACIMASIZ KANUNLARI ARASINDA KALMIŞ MESLEK MENSUPLARININ HALİ NE OLACAK ÇOK SAYIDA MESLEKTAŞIMI ARADIM VE HİÇBİRİSİ BÖYLE BİR UYGULAMA İLE KARŞILAŞMAMIŞ VE BU T.C.KİMLİK NUMARASININ MECBURİYETİNDE HABERLERİ YOK MAALESEF CEZALAR SÖZKONUSU OLUNCA SSK'NIN MUĞLAK YÖNETMELİKLERİNİ KİMSE DUYMUYOR MESLEK MENSUPLARINA DUYURULUR

Not: Bu yazının başlığı admin tarafindan forum kurallarına uygun olmadığı için düzeltilmiştir.Lütfen Forum Kuralları'nı okuyunuz.
 
Üyelik
29 Haz 2005
Mesajlar
292
erkan bey merhaba, öncelikle foruma hoş geldiniz.
yazınızı okuyunca çok şaşırdım, ben kimsenin bordroda tc kimlik numarası olmadığından dolayı böyle bir ceza uygulaması ilşe karşı karşıya kaldığını ilk defa duydum.acaba böyle bir yönetmelik tebliğ vs var mı, bu konu hakkında da bilgi verirsiniz seviniriz.
saygılarımla,
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
63
Konum
İZMİR
16.01.2004 tarih ve 25348 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 01.05.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren SSİY 'nin 27.maddesinde Ücret Tediye bordrosunun şekil ve şartları düzenlenmiştir.
 
S

SMMM Kenan GÜMÜŞ

Ziyaretçi
Arkadaşlar,

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 16 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Burada, işyerinin/işçinin tescilinden, defter ve belgelerin düzenlenmesine kadar birçok önemli düzenleme bulunmaktadır.

Bu yönetmeliğin,

“Ücret Tediye Bordrosundaki Bilgiler

Madde 27 – Aylık ücret tediye bordrosunda;
a.İş yerinin sicil numarası,
b.Bordronu ilişkin olduğu ay,
c.Sigortalının adı ve soyadı,
d.Sigortalının T.C. kimlik numarası,
e.Sigortalının sigorta sicil numarası,
f.Ücret ödenen gün sayısı (Ücret aylık olarak ödenmiş ise gün sayısı 30 gündür),
g.Sigortalının ücreti ( aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti),
h.Ödenen ücret tutarı,
i.Ücretin alındığına dair sigortalının imzası,

Hususlarının bulunması zorunludur.

Yukarıda belirtilen hususların tümünü ihtiva etmeyen ücret tediye bordroları geçerli sayılma. Ücretlilerin ve diğer ödemelerin makbuz makabilinde veya banka aracılığıyla yapılması halinde ücret tediye bordrosunda imza şartı aranmaz.”

Hükümlerine baktığımızda, ücret bordrosunda bulunması gereken asgari bilgiler yer almaktadır.

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu yönetmeliğin ceza hükümlerini incelersek, hangi işlemlerin cezai yaptırımının olduğu çıkarılabilir.

Buna göre, Sigorta müfettişi ücret bordrolarındaki, TC Kimlik nosunun bulunmamasını “140/d “Defter ve belgeleri … yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere …” hükmüne göre değerlendirerek, düzenlenen ücret bordrolarının Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 27. maddesine aykırı düzenlendiğinden dolayı, ceza kesilmek üzere raporu ilgili sigorta müdürlüğü’ne göndermiştir.


Fakat, üzerinde durmak istediğim bir konu var:

Türk Ceza Kanunu’nun, Aşağıdaki 2. madde hükmüne göre;

“MADDE 2. - (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.
(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.”

1- Bir suça ceza verebilmek için o suçun kanunda açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.

2- İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. Yani kanun haricinde, yönetmelik, tebliğ, genelge vs. ile ceza ve suç konulamaz.


Türk Ceza Kanunu’ndaki bu genel hükme “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi deniliyor. Yani 506 sayılı yasanın ceza hükümlerini belirleyen 140. maddesini incelediğimizde, diğer bütün suçların kanunda yazılı olduğu, yani “…. 79. maddesine göre”, “…. Maddesine göre süresinde” şeklinde açık olarak suçun tanımı yazılıdır.

Ancak, 140. maddenin d bendindeki ilgili hükümde ceza kesilebilmesi için, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 27. maddesine atıfta bulunulmuş ve ilgili cezanın, SUÇU yönetmelikte belirtilmiş, CEZASI ise kanunda belirtilmiştir. Dolayısıyla Türk Ceza Kanunu’nun, “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” genel ilkesine aykırı bir durum var mıdır, yok mudur? Ceza bu madde hükmüne göre iptal edilebilir mi? Edilemez mi? Soruları aklıma geliyor. İçimden bir ses, bu cezanın “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” genel ilkesine aykırı olduğunu söylüyor.

Fakat, yukarıda belirtmiş olduğum durumu tanıdık/yakınınız olan bir avukata danışmanızı ve olumlu bir sonuç almanız halinde, cezaya itiraz etmenizi ve SSK’dan gelecek olumsuz cevaba ise dava açmanızı önerebilirim.
 
Üyelik
4 Eki 2005
Mesajlar
282
MERHABA UĞUR_35 BEY
ÖNCELİKLE FORUMA YENİ KATILDIĞIM İÇİN SICAK KARŞILAMANIZDAN DOLAYI ÇOK SEVİNDİM TEŞEKKÜR EDERİM
16.01.2004 TARİHİNDE YAYINLANAN SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNİN 27. MADDESİNDE ÜCRET TEDİYE BORDROSUNUN MUHTEVİYATINI BELİRTMEKTEDİR.
MAALESEF DAHA ÖNCE FORUMLARDA BÖYLE BİR KONU HİÇ TARTIŞILMADI GEREK ANGARYA İŞLERİMİZİN YOĞUNLUĞU GEREKSE SSK'NIN SATIR ARALARINA SIKIŞTIRDIĞI CEZALARDA SÜREKLİ FARKEDİLMİYOR. İLGİLİ MADDEYİ AŞAĞIYA AKTARIYORUM
SAYGILARIMLA
Ücret Tediye Bordrosundaki Bilgiler
Madde 27–Aylık ücret tediye bordrosunda;
a) İşyerinin sicil numarası,
b) Bordronun ilişkin olduğu ay,
c) Sigortalının adı, soyadı,
d) Sigortalının T.C Kimlik Numarası
e) Sigortalının sigorta sicil numarası,
f) Ücret ödenen gün sayısı (ücret aylık olarak ödenmiş ise gün sayısı 30 gündür),
g) Sigortalının ücreti (aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti ),
h) Ödenen ücret tutarı,
i) Ücretin alındığına dair sigortalının imzası,
hususlarının bulunması zorunludur.
Yukarıda belirtilen hususların tümünü ihtiva etmeyen ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz. Ücretlerin ve diğer ödemelerin makbuz mukabilinde veya banka aracılığı ile yapılması halinde ücret tediye bordrosunda imza şartı aranmaz.
 
Üyelik
29 Haz 2005
Mesajlar
292
sayın erkan bey üstadım,
forumda böyle bir başlık açarak bizleride konu hakkında bilgi sahibi ettiğiniz için teşekkürler.
dediğinizi gibi ssk nın satır aralarına sıkıştırarak ufak bir noktayı atlamamızı ve idari para cezası ile karşı karşıya kalmamızı ister bir görüntü var ortada. şimdi siz düşünün bordroda personelin adı soyadı ortalama en az 12 karakter, ssk numarası ortalama 13 karakter,tc kimlik numarası tam 11 karakter geriye kalanları normal günü var hafta sonu var ssk matrahı var kümülatifi var harcırahı var yani var da var bunu bir bordro programı olarak hangi programı kullanırsanız kullanın bunlar nasıl geniş kağıda sığar anlamıyorum,
saygılarımla,
 
Üyelik
5 Eki 2005
Mesajlar
6
bu sayfada bu bilgileri veren herkese binlerce kez teşekkürler...cezayı yiyen meslektaşımıza da geçmiş olsun diyorum..

ama ugur_35 üstadında dediği gibi nasıl sığar bunlar bu kağıda anlamak mümkün değil :?
 
Üst