Tahsil Edilemeyen İlaç Bedelinin Zarar Gösterilmesi..

Üyelik
29 Mar 2007
Mesajlar
18
Merhaba,
Eczanelerde küpürünü kesip ücretini daha sonra almak üzere ilaç veriliyor.Fakat bu paraların bir kısmı gelmiyor.
Eczacı bir müşterim, oda başkanlarının gelmeyen ilaç bedellerinin yılda %2.5 oranında zarar gösterilebileceğini söylediğinden bahsetti.
Böyle bir uygulama var mı? Bilgilendirirseniz sevinirim.
İyi çalışmalar
 
Üyelik
9 Mar 2007
Mesajlar
396
Ynt: Tahsil Edilemeyen İlaç Bedelinin Zarar Gösterilmesi..

Danıştay Dördüncü Daire
Tarih : 12.05.1981
Esas No. : 1980/3790
Karar No. : 1981/1257
İlaçlar, satıcı tarafından eczaneye teslim edildikten sonra kırılma, dökülme, bayatlama, akma ve buharlaşma gibi nedenlerle %3 oranında fire verebilir.
Olayda, mükellefin uyuşmazlık konuşu döneme ait işlemlerinin incelenmesi sonucunda düzenlenen inceleme raporunda takdiri istenenin altında matrah takdir eden itiraz Komisyonu kararının; ilaçların satıcı tarafından eczaneye tesliminden sonra kırılma, dökülme, bayatlama, akma ve buharlaşma gibi sebeplerle %3 fire vermesinin mümkün bulunması karşısında yıl içinde satın alınan emtia maliyet badelinin %3'ü oranındaki bir miktarın saptanan matrah farkından fire olarak tenzilinin yerinde görüldüğü ve ayrıca Danıştay'ın süreklilik kazanmış bulunan kararlarının da bu yolda olduğu gerekçesiyle tasdikine dair Temyiz Komisyonu kararının; inceleme raporuyla saptanan matrah farkının yerinde ve kanuna uygun olduğu iddiasıyla bozulması isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.


Danıştay Dördüncü Daire
Tarih : 09.01.1984
Esas No. : 1982/17724
Karar No. : 1984/35
Eczanelerde ilaç alımı ve nakliyesi sırasında kırılma, dökülme, bozulma vs. nedenlerle, ilaç bedelinin %3'ü fire olarak kabul edilir. İnceleme tutanağında tespit edilmemiş olsa dahi, matrah farkı bulunurken firenin gözönüne alınması gerekir.
Eczacı olan yükümlünün 1975 takvim yılı işlemlerinin incelenmesi sonucunda saptanarak önerilen matrahı eksik takdir eden takdir komisyonu kararma yönelik vergi mahkemesi itirazım, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 74. maddesinde Takdir Komisyonlarının görevlerinin sayıldığı, aynı maddenin birinci fıkrasında Takdir Komisyonları kendilerine verilen donelere ve elde ettikleri mevcut verilere göre takdiri önerilen matrahın altında ve üstünde matrah takdir edebilecekleri hükme bağlandığı, buna göre takdir edilmeyen 8180 liralık matrahın takdirinin istenildiği, ilaç alımı ve nakliyesi sırasında ambalajı bozulup şişeleri kırılarak dökülen veya elde olmayan nedenlerle kullanma imkanı ortadan kalkan ilaç bedelleri karşılığı (tutanakta tesbit edilmemiş olsa bile) %3 fire nisbetinin dikkate alınması kesin hal aldığı, bunun Danıştay içtihatlarıyla da teyit edildiği, inceleme raporuyla dikkate alınmayan %3 nisbetindeki fire nazara alındığında takdiri gerektirecek matrah farkı bulunmadığı gerekçesiyle reddeden İtiraz Komisyonu kararının, önerilen matrahın yerinde olduğu ve aynen takdir edilmesi gerektiği iddiasıyla bozulması isteğiyle açılan davanın reddine oybirliğiyle karar verildi.
 
Üyelik
29 Mar 2007
Mesajlar
18
Ynt: Tahsil Edilemeyen İlaç Bedelinin Zarar Gösterilmesi..

Sayın GMANCE çok teşekkür ederim.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Tahsil Edilemeyen İlaç Bedelinin Zarar Gösterilmesi..

ekin07 ' Alıntı:
Eczanelerde küpürünü kesip ücretini daha sonra almak üzere
bildiğim kadarı ile eczanelerin bu şekilde kupür kesip bulundurmaları suç.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Tahsil Edilemeyen İlaç Bedelinin Zarar Gösterilmesi..

Ticari kazançta tahakkuk esası geçerlidir. Yani satışlar tahsil edilsin veya edilmesin gelir yazılır. Ancak, tahsil edilemeyen satışlar için şüpheli alacaklar adı altında karşılık ayrılır ve bazı şartların gerçekleşmesi halinde bunlar gider olarak kayıtlara geçer. Bu şartlar V.U.K?nun 322 ve 323. maddelerinde sayılmıştır. Bunun dışında bir gider kaydı kanuna aykırı olur. Eczaneler de bu usullere tabidir.
 
Üst