Taşeron Firma Hakkında

Üyelik
12 Eyl 2006
Mesajlar
9
merhaba üstadlar...

xxxx A.Ş. ünvanlı inşaat firmasıyız. x inşaatımızda ayrıca bize bağlı 4 adet taşeron firma iş yapmaktadır... bunlar kendi işçilerinin ssk larını ödüyorlar. Biz işveren olarak taşeron firmadan dolayı kanuni sorumluluklarımız nelerdir.??
Sadece prim ödemelerini takip etmemiz yeterli mi,
Sigortasız işçi çalıştırması ve ssk.sız işçinin işkazası geçirmesi halinde bize bir yaptırım olur mu?

Cevaplarınız için teşekkür ederim.
 
Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
115
Ynt: Taşeron Firma Hakkında

Asıl İşveren ve Alt İşveren (Taşaron) İlişkileri (Md:2) :

Yeni Kanunun 2’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında asıl işveren- alt işveren ilişkisine yer verilerek, S.S.K. nda (Md:87) aracı ve halk arasında taşaron olarak isimlendirilen alt işverenlerin çalıştırdığı işçilerin bireysel ve kollektif haklarının sınırlanmasını ve engellenmesini önleyen hükümler daha da sağlam esaslara bağlanmıştır.

Yeni Kanunun bu konudaki hükümleri şöyledir :

1. Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinin Kurulabileceği işler :

* Asıl işveren, işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde (Bir fabrikanın taşıma, temizlik, yemek ve güvenlik hizmetleri gibi) alt işveren çalıştırabilir.

* Asıl işveren asıl işinin bir bölümünde, işletmenin ve işin gereği olan hallerde veya teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde de alt işveren çalıştırabilir. Asıl iş, bu sebepler dışında bölünerek alt işverene verilemez.

* Alt işveren, asıl işin bir bölümünde iş aldığı takdirde, bu işte görevlendirdiği işçilerini, sadece asıl işverene ait işyerindeki işte çalıştırabilir. Bu işçileri, aynı zamanda başka işlerde de çalıştıramaz.

* Yukarıdaki şartların mevcut olması halinde asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı, o işyeri ile ilgili olarak Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işverenle birlikte sorumlu olur. Bu sorumluluk müteselsildir. Şartlara riayet edilmemesi halinde, asıl işveren- alt işveren ilişkisi doğmuş sayılmayacağı ve asıl işverenin sorumluluğu söz konusu olmayacağı cihetle, sorumluluk sadece alt işverene düşer.
 
Üst