(Taşeron İşçiler) Feshedilen Sözleşmeler Nedeniyle Ödenecek Tazminattan Gelir Vergisi ve Damga Vergi

Üyelik
1 Nis 2014
Mesajlar
4
Konum
ADANA
Merhaba,

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli kadrolara veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 24'üncü maddesi gereğince, feshedilen sözleşmeler nedeniyle yüklenici firmalara ödenecek tazminat tutarı üzerinden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda bir açıklık bulunmamaktadır.

Öte yandan, konuya ilişkin KDV yönünden ise İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 29.05.2018 tarih ve 39044742-130[Özelge] -E.506153 sayılı özelgesinde özetle “696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince sürekli işçi kadrosuna geçirileceklerin istihdam edilmesine esas hizmet alımı sözleşmelerinin feshi nedeniyle, idare tarafından yükleniciye yapılacak ödemeler, söz konusu ödemelerin anılan Kararnamede açıkça tazminat olarak nitelendirildiği, ödenecek tutarın yüklenicilerin yapmış olduğu gerçek gider, harcama ve zarar dikkate alınmadan belirlendiği dikkate alındığında herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden KDV' ye tabi bulunmamaktadır. ” görüşü verilmiştir.

Feshedilen sözleşmeler nedeniyle, firmalara ödenecek tazminatlardan gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda, yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

Teşekkür ederim.

Herkese iyi günler dilerim.
 
Son düzenleme:
Üst