Tasfiye Halinde Olan Firmaların Ba ve Bs Formları

Üyelik
11 Haz 2005
Mesajlar
65
Arkadaşlar merhaba

Tasfiye halinde bir şirketin Ba ve Bs formlarını vergi dairesi elden almıyor. Formların internetten verilme zorunluluğu var diye bir açıklama yapıyor vergi dairesi. Böyle bir zorunluluk varmı. Bilgisi olan varmı ?
 
Üyelik
9 Mar 2007
Mesajlar
396
Ynt: tasfiye halinde olan firmaların Ba ve Bs Formları

Evet var konuya ilişkin bir özelge aşağıdadır.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü

Sayı :B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/11912 20/01/2006*330Konu : Tasfiye öncesi döneme ait Ba ve Bs

formlarının verilip verilmeyeceği hk.?????????????İlgi : Tarihsiz dilekçeniz.

İlgi dilekçenizden, tasfiye halinde olan firmanızın 2004 dönemine ait olan boş Ba ve Bs formlarını 30/09/2005 tarihinde posta yolu ile ????.Vergi Dairesine gönderdiğiniz, ancak vergi dairesince adınıza Bs formu verilmediği gerekçesi ile özel usulsüzlük cezası kesildiği belirtilerek, adınıza tarh edilen özel usulsüzlük cezasının terkininin talep edildiği anlaşılmaktadır.Diğer taraftan konu ile ilgili olarak ???. Vergi Dairesinden alınan yazıdan; şirketinizin 01/12/2004 tarihinde tasfiyeye girdiği, 30/09/2005 tarihinde posta yolu ile gönderilen (Ba ve Bs) formlarının tasfiye dönemine (01/12/2004-31/12/2004) ait olduğu, dolayısıyla tasfiyeden önceki döneme (01/01/2004-30/11/2004) ait (Ba ve Bs) formlarının verilmemesi nedeniyle adınıza özel usulsüzlük cezası kesildiği anlaşılmaktadır.Bilindiği gibi, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1?nci maddesinde; Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin ?Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim? ile ?Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim? vermek zorunda oldukları,4?ncü maddesinin (a) fıkrasında; 2004 yılına ilişkin alış ve satışların bildirileceği Ba ve Bs formlarının 2005 yılında bu tebliğde belirtilen süreler içinde, birer örnek olarak verileceği, (b) fıkrasında, tebliğ kapsamındaki mükelleflerin, tebliğde belirtilen hadlerin altında kalması sebebi ile bildirime konu herhangi bir alış ve/veya satışları bulunmasa dahi, Form Ba ve/veya Form Bs?nin Tablo I ve tablo III alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak vereceklerini, (e) fıkrasında ise, bildirim formlarını elektronik veya kağıt ortamında belirlenen sürelerde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca gerekli işlem yapılacağı belirtilmiştir.Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı?ndan alınan 30/09/2005 tarih ve VUK-20/2005-7/Form Ba ve Form Bs-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri 20?nin; ??2.2 inci fıkrasında, 2004 yılında bilanço esasına göre defter tutan ancak daha sonra işlerini terk eden mükellefler de bildirim formlarını (Form Ba ve Form Bs) verecektir. Bildirim formlarının verileceği vergi dairesi, bu mükelleflerin en son bağlı bulundukları vergi dairesidir.?denilmiştir.Bu durumda, şirketinizin 01/12/2004 tarihinde tasfiyeye girmiş olması nedeniyle gerek tasfiye öncesi döneme ait, gerekse tasfiye dönemine ait Ba ve Bs formlarının vergi dairesine yukarıda açıklanan tebliğde belirtilen süreler içinde vergi dairesine verilmesi gerekmekte olup, şirketinizce tasfiye öncesi döneme ait Ba ve Bs formlarının verilmemesi nedeniyle vergi dairesince yapılan işlemlerde kanuna aykırı bir durum bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.


???????.
Grup Müdür V.
 
Üyelik
11 Haz 2005
Mesajlar
65
Ynt: Tasfiye Halinde Olan Firmaların Ba ve Bs Formları

EVET O KONUDA BİLGİM VAR AMA İNTERNETTEN VERİLMESİ ŞARTMI B FORMLARININ. ELDEN VERİLDİĞİ ZAMAN CEZASI VARMI
 
Üst