resim

Tasfiye Halinde Ortakların Bağkur Durumu

Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
tasfiye halindeki ltd şti nin ortaklarının bağ kur luluğu devam ediyormu.
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Tasfiye Halinde Ortakların Bağkur Durumu

Tasfiye edilen şirketlerde ortakların Bağ-Kur sigortalılığı
Resul Kurt

Resul Bey, limited şirket sahibi olan bir tanıdığım 21/12/2001 tarihinde şirketi tasfiyeye sokmuş ve vergi dairesine de durumu bildirmiş. Vergi dairesine bildirdiği yazı fotokopisi (alındı tarihi ve nosu yazı üzerinde mevcut) ile Bağ-Kur'a dilekçe ile başvurup sigortalılığının iptal edilmesini istemiş; ancak Bağ-Kur bu isteği kabul etmemiş. Bu arada tanıdığım kişi kansere yakalandı ve halen bu hastalıkla boğuşuyor. Ancak tasfiye henüz bu hastalıktan dolayı tamamlanamamış. Geçen ay Bağ-Kur'a yaptığı şifahi başvuru sonucu sigortalılığının iptal edilmediğini ve borcunun cezaları ile birlikte 9 milyara ulaştığını öğrenmiş. Bu parayı ödemesi mümkün değil. Durumunun ne olduğu ve ne yapması gerektiği konularında bizleri aydınlatırsanız bizleri memnun edersiniz. Recep Ali Kıral

Sayın Kıral, 4956 sayılı Kanun'un 15. maddesiyle değişik 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun 25. maddesinde, bu kanunun 24. maddesine göre sigortalı sayılanlardan;

a) Gelir vergisi mükellefi olanların, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri,

b) Gelir vergisinden muaf olanların, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki üye kayıtlarının silindiği,

c) Şirketlerle ilgisi kalmayanların, çalışmalarına son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği tarihten itibaren,

d) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışmaya başlayanların, emekli keseneği kesilmeye başladığı,

e) İflâsına karar verilmiş olan tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği, iflasına karar verilmiş olan veya tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarından hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı,

f) 2108 sayılı Kanuna göre 1479 sayılı Kanun kapsamına giren köy ve mahalle muhtarlarından; kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, aynı zamanda hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı,

g) Gelir vergisinden muaf olan, ancak Esnaf ve Sanatkârlar Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki kayıtlara istinaden Bağ-Kur sigortalısı olanlardan bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce, sigortalılığın sona ereceği hükme bağlanmıştır. Sigortalılığı sona erenler, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bağ-Kur'a başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar. Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasını sona erdiren sigortalılar, Bağ-Kur tarafından hazırlanan işi bırakma (İB) formunu, o vergi mükellefiyeti bulunanlar bağlı bulunduğu vergi dairesine, esnaf ve sanatkar siciline ve kanunla kurulu meslek kuruluşuna, o vergiden muaf olanlar bağlı bulundukları vergi dairelerine, esnaf ve sanatkar siciline ve kanunla kurulu meslek kuruluşuna, o vergi kaydı bulunmayanlar, bağlı bulundukları esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşuna, o muhtar sigortalılar, muhtarlı görevleri sona erdiğinde işi "Bırakma" formunu, bağlı bulundukları mülki amirliklere, düzenleterek onaylattıktan sonra Bağ-Kur il müdürlüklerine elden veya PTT kanalıyla gönderilmesi durumunda Bağ-Kur sigortalılığı sona ermiş olmaktadır.

Vergi mükellefiyeti sona erenler, vergi dairelerinde bulunan sosyal güvenlik bilgi fişini, doldurup bağlı bulundukları vergi dairesine verirler. Sigortalılığı sona erenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar.

Sigortalılığı sona erenler, işi bırakma formunu doldurup ilgili yerlere tasdik ettirerek Bağ-Kur'a bildirmediği takdirde sigortalılığı devam ediyor göründüğü için, borcun faizi ile birlikte icra takibi yapılmakta ve Bağ-Kur sigortalılarının mağduriyetine neden olmaktadır.

Yakınınızın tasfiye halindeki şirketi nedeniyle Bağ-Kur ile olan ilgisi devam etmekte olup ile yasanın açık hükmünden dolayı maalesef borcu ödemekten yapılacak başkaca yapılacak bir işlem yoktur.
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Tasfiye Halinde Ortakların Bağkur Durumu

Tasfiye halinde şirket ortakları SSK'lı olabilir

Uzun süredir faaliyette olmayan bir limitet şirketimizi tasfiyeye sokmak istiyoruz. Tasfiye işlemi başladığında Bağ-Kur sigortalılığım biter mi? Ya da prim ödeme zorunluluğum devam eder mi? Alpaslan Bölükbaşı-Bursa

1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun 24. maddesi gereğince ister faal olsun ister gayri faal, bütün limitet şirket ortakları mecburi Bağ-Kur sigortalısıdır. Ortak şirketten ayrılıncaya veya şirket tamamen tasfiye edilinceye kadar bu durum devam eder. Ancak, aynı kanunun 'Sigortalılığın başlangıç ve bitiş tarihi' başlıklı 25. maddesinin (e) bendi gereğince, 'İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği, iflasına karar verilmiş olan veya tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarından hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı' tarihten bir gün önce sigortalılıkları sona erebilmektedir. Yani, şirket tasfiyeye girdiğinde de tasfiye işlemi sona erinceye kadar Bağ-Kur'a prim ödeme zorunluluğunuz devam eder. Ama tasfiye sırasında işçi olarak bir işe girerseniz Bağ-Kur'a prim ödeme zorunluluğunuz sona erer ve SSK'lı olursunuz.
 
Üst