TASFİYEYE GİRİŞ BİLANCOSU VERİLME ZAMANI?

Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
429
12/01/2005 tarihinde tasfiyeye girdim ve 13/05/2005 tarihinde tasfiyeye giriş bilancosunu verdim.Fakat vergi dairesi 4 ay içinde bilancoyu vermem gerektiğini söyleyerek tarafımıza ceza kesti.Benim bildiğimde tasfiyeye girdiğin ayı takip eden aydan baslayarak 4. ayın sonuna kadar sürem var.vergi dairesinin yaptıgı işlem doğrumudur?
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
140
Konum
İSTANBUL
sayın fb
"tasfiyeye giriş tarihini takip eden dördüncü ayın 15'ine kadar bağlı bulunan vergi dairesine verilir"
 
Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
429
peki kanunu ve maddesini söylermisiniz?? Ona göre vergi dairesine itiraz edecem...
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
3
kurumlar vergisi kanunu mad.21 deki hüküm geçerlidir.
tasfiye için ayrı bir hüküm yok.
tafiyenin olduğu ay takip eden 4. ayın 15. gününe kadar verilebilir. Vergi dairesinin davranışı hatalı bence
 
Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
15
5422 sayılı kurmlar vergisi kanunu nun 31.maddesinde tasfiye beyannameleri bu kanunun 21 .maddesindeki süreler içinde "tasfiye takvim yılını takim eden dördüncü ayın 15 ine kadar verilecektir hükmü yer almaktadır tasfiye yıl içinde netice doğurmuşsa bilançonun kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde verilecektir
kurumlar vergisi nin tasfiye dönemi başlıklı 30.maddesinde her takvim yılının bir tasfiye dönemi olduğu belirtilmiştir

uyuşmazlık konusu 12.01.2005 te tasfiye ye giren firmanın tasfiyeye girdiğini belirten evraklarını 13.05.2005 te vermesidir burda durum tasfiye giriş bildiriminin(bilançonun) vergi dairesine geç verilmesidir

fakat vergi mevzuatımızda tasfiyeye giriş bilançosunun 4 ay içinde verleceğine ilişkin bir hüküm mevcut değildir

Tasfiye ve İflas

Madde 162 v.u.k - Tasfiye ve iflas hallerinde, mükellefiyet vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam eder.

Bu hallerde tasfiye memurları veya iflas dairesi:

1. Tasfiye veya iflas kararlarını;

2. Tasfiyenin veya iflasın kapandığını;

Vergi dairesine ayrı ayrı bildirmeye mecburdurlar.

Süre

Madde 168 v.u.k- Bildirmeler aşağıda yazılı süre içinde yapılır:

1. (4884 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle değişen bent Yürürlük; 17.06.2003)Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri ise işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır.(*)vergi dairesi 213 sayılı vergi usul kanunu 168 inci maddesini kıstas alarak bu kanunun 352.maddesinde belirtilen 2.derece usulsüzlük nedeniyle 4.bende dayanarak ceza kesebilir görüşündeyim
 
Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
429
sayın duysal,

Tasfiyeye 12.01.2005 tarihinde girdikten sonra aynı ay içinde tasfiyeye girişle ilgili tescil,karar ve diğer evraklarımı zaten verdim. Sorun sadece tasfiyeye giriş bilancosunun verilme tarihiyle ilgiliydi.Zaten bugün vergi dairesiyle tekrara görüştüm ilgili kanunları götürdüm maliyede yalnış işlem yaptıgını kabul etti.Sorunu cözdüm cok tesekkürlerrrr...
 

Benzer konular

Üst