zirve

Taşıt Satışı

Üyelik
31 Eki 2006
Mesajlar
1
Selam. Herkese iyi çalışmalar. Bana taşıt satışı ile ilgili muhasebe kaydı lazım yardımcı olursanız eğer sevinirim. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.
 
Üyelik
22 Ara 2005
Mesajlar
330
Konum
istanbul
100(102) KASA (B)
257 BİR.AMORT.(B)
254 TAŞITLAR(A)
391 HES.KDV(A)
ARADAKİ FARK 679 YADA 689 HS.ATILIR.
 
Üyelik
29 Eyl 2006
Mesajlar
355
tabi bu kaydın yapılması durumunda gelir tablosundaki 600 hs ile KDV beyannamesindeki kümülatif tutar arasında bir fark meydana gelecek ve idarece bu farkın açıklnması için davet adileceksiniz.. ancak örneğin aşağıdaki gibi bir kayıtta bu olmayabilir... ------/--------------------------------
120 ALICILAR ........... 59,00
600 YURT İÇİ SATIŞLAR............... 50,00
391 HESAPLANAN KDV ................ 9,00
-------------------------/---------------------------------
623 DİĞER SATIŞLARIN MAL.......... 100,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN ........100,00
255 DEMİRBAŞ ................... 100,00
679 OLAĞANDIŞI GELİR ................. 100,00
 
Üyelik
8 Kas 2006
Mesajlar
42
gurdal67' Alıntı:
tabi bu kaydın yapılması durumunda gelir tablosundaki 600 hs ile KDV beyannamesindeki kümülatif tutar arasında bir fark meydana gelecek ve idarece bu farkın açıklnması için davet adileceksiniz.. ancak örneğin aşağıdaki gibi bir kayıtta bu olmayabilir... ------/--------------------------------
120 ALICILAR ........... 59,00
600 YURT İÇİ SATIŞLAR............... 50,00
391 HESAPLANAN KDV ................ 9,00
-------------------------/---------------------------------
623 DİĞER SATIŞLARIN MAL.......... 100,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN ........100,00
255 DEMİRBAŞ ................... 100,00
679 OLAĞANDIŞI GELİR ................. 100,00

Taşıt satışının 600 de ne işi var anlayamadım.
Fark dipnotta açıklanmalı.
 
Üyelik
19 Tem 2009
Mesajlar
28
Ynt: Taşıt Satışı

maksat sadece kafa karıştırmak herhal....T.C.
ÇORUM VALİLİĞİ
Defterdarlık Çorum Vergi Dairesi MüdürlüğüSayı : B.07.4.def.4.19.00.30.00-11/ 15.12.2010
Konu : Demirbaş Satışları.


SMMM ODASI BAŞKANLIĞI'NA
ÇORUM

Bilindiği üzere 3065 sayılı KDVK'nun 53. No.lu Sirküleri ile iade talepleri elektronik olarak alınmakta ve iadeye konu belgelerin analiz ve değerlemeye tabi tutulması neticesinde alınan ?KDV İade Kontrol Raporu'nda, bazı mükellefler ile 1. veya 2. kademedeki alt mükelleflerin beyan ve bildirimlerinde tutarsızlıklar tespit edildiği, bu tutarsızlıkların ise genelde demirbaş ve araç satışları ile ilgili KDV'nin ?ilave edilecek KDV? sütununda beyan edilmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.
Konu ile ilgili olarak görüş istenilmiş olup, Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığının 01/12/2010 tarihli 106824 sayılı yazılarında :?...Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesine göre, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan tespit ve hizmetler Katma Değer Vergisine tabidir. Aynı Kanunun 2/1 inci maddesinde ise teslim, bir malın tasarruf hakkının devredilmesi olarak tanımlanmıştır.
Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanununun 20/1 inci maddesi uyarınca, teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olup, bedel deyimi ise, malı teslm alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerle sağlanan para ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmektedir.
Ayrıca, 24 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin 2/b bölümünde, katma değer vergisi mükelleflerinin vergiye tabi işlemlere ilişkin bedelleri (alıcının tevkifat uyguladığı işlemler hariç), vergi oranları itibariyle ayrı ayrı beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Bu hüküm ve açıklamalar gereğince mükelleflerin işletmelerinde kayıtlı araç veya demirbaş satış işlemi mutad ve sürekli faaliye konusunu oluşturmamakla birlikte katma değer vergisi uygulaması bakımından ticari nitelik taşıyan bir teslimdir. Dolayısıyla, söz konusu işleme ait hasılatın ilgili dönem katma değer vergisi beyannamesinde teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını oluşturan bedel olarak matraha dahil edilmesi gerekmektedir...? denilmektedir.
Bu itibarla mükelleflerinizin mağduriyetine neden olunmaması bakımından konu hakkında Odanız mensuplarına duyuru yapılması hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.M.Zeki ÇEVİK
Vergi Dairesi Müdürü
 
Üyelik
20 Nis 2011
Mesajlar
1
Ynt: Taşıt Satışı

Güldal 67 ye katılıyorum. Araç satışı teslimdir. Ahmet 03 ün paylaştığı Çorum Smmm odasına gönderilen yazı da aynı yöndedir.

120 ALICILAR ........... 59,00
600 YURT İÇİ SATIŞLAR............... 50,00
391 HESAPLANAN KDV ................ 9,00
-------------------------/---------------------------------
623 DİĞER SATIŞLARIN MAL.......... 100,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN ........100,00
255 DEMİRBAŞ ................... 100,00
679 OLAĞANDIŞI GELİR ................. 100,00


Araç satışlarında uzun yıllardır ben de bu yöntemi uyguluyorum.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: Taşıt Satışı

Merhaba,
Bence hatalı uyguluyorsunuz. Eğer bahsedilen kuruluş araç satışı ile iştigal etmiyorsa bu satış işlemi 679 hesap altında kayda alınmalıdır. KDV Beyannamesindeki fark için açıklama istenebilir fakat istenecek olan açıklama için kayıtların yanlış hesaplarda takibi bence hatalıdır.

selcukozturk ' Alıntı:
Güldal 67 ye katılıyorum. Araç satışı teslimdir. Ahmet 03 ün paylaştığı Çorum Smmm odasına gönderilen yazı da aynı yöndedir.

120 ALICILAR ........... 59,00
600 YURT İÇİ SATIŞLAR............... 50,00
391 HESAPLANAN KDV ................ 9,00
-------------------------/---------------------------------
623 DİĞER SATIŞLARIN MAL.......... 100,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN ........100,00
255 DEMİRBAŞ ................... 100,00
679 OLAĞANDIŞI GELİR ................. 100,00


Araç satışlarında uzun yıllardır ben de bu yöntemi uyguluyorum.
 
Üyelik
3 May 2011
Mesajlar
35
Ynt: Taşıt Satışı

Merhaba,

Araç satışı ticari işletme için olağan bir işlem olarak değerlendirilemez, demirbaş satışı sonucu ortaya çıkan fark da işletme için olağan dışı gelir yada olağan dışı gider olabilir,satış işleminde tahsil edilen kdv'yi ilave edilen kdv sütununa beyan ederek kdv beyannamenizdeki kümülatif hasılat ile gelir tablosondaki 600 hesap arasında fark yaratmamış olursunuz.

İdarenin verdiği görüşte dikkat ederseniz kdv iadesi ile ilgili yapılan iç denetimlerinde matrah beyan edilmeden yalnızca hesaplanan kdv'nin beyan edilmesinin kendilerini zora soktuğundan bahisle uygulamayı bu yöne taşımak istiyorlar.
 
Üst