Teknoloji Bölgesi KDV İstisnası

Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
3
Değerli uzmanlar,

Teknoloji bölgesinde geliştirmiş olduğumuz işlerden elde ettiğimiz kazançla ilgili olarak kestiğimiz faturalar kurumlar vergisine tabi değil. Fakat KDV'ye tabi olup olmadığı konusunda aydınlatabilirseniz çok sevinirim.

Saygılarımla
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
@nostra,

KDV Kanunu Geçici Madde 20- (5035 sayılı Kanunun 11. maddesiyle eklenen ve (2), (3) ve (4) numaralı fıkraları 2.1.2004 tarihinden, diğer hükümleri 1.1.2004’ten geçerli olmak üzere 2.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren geçici madde) 1. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Maliye Bakanlığı; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

2. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar gerçekleşen ve hem tam istisna hem kısmi istisna kapsamına giren işlemlere ilişkin olarak yüklenilen vergiler Katma Değer Vergisi Kanununun 32. maddesine göre iade edilir.

3. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlayan inşaat taahhüt işlerinde Katma Değer Vergisi Kanununun 16. maddesinin (1) numaralı fıkrasının bu Kanunla değiştirilmeden önceki (c) bendi hükmü uygulanır.

4. 2003 takvim yılında gerçekleştirilen indirimli orana tâbi işlemlerle ilgili iade taleplerinde, Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasının bu Kanunla değiştirilmeden önceki hükmüne göre işlem yapılır.
 
Üst