Teşvik Kapsamındaki Firma Nasıl Olur?

  • Konbuyu başlatan İSMAİLYK
  • Başlangıç tarihi
İ

İSMAİLYK

Ziyaretçi
teşvik kapsamındaki firma nasıl olur. Teşvik kapsamındaki bir firmaya fatura düzenlerken niye istinaden düzenleyeceğim.. tam mükellefiyet nedir ..yarı mükellefiyet nedir. Bunların cvp ını yazanın ellerınden öperım
 
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
560
Sevgili İSMAİLYK;

Siz beni güldürdünüz ALLAH'ta sizi güldürsün.Literatüre yeni bir kavram kazandırdınız.Bu da belirtiğiniz Yarı mükellef..Yarı mükellef dediğiniz,DAR mükellef olacak...


5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Tam ve dar mükellefiyet

MADDE 3- (1) Tam mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.

(2) Dar mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.

(3) Dar mükellefiyette kurum kazancı, aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşur:

a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun Türkiye'de iş yeri olan veya daimî temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticarî kazançlar (Bu şartları taşısalar bile kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları malları Türkiye'de satmaksızın yabancı ülkelere göndermelerinden doğan kazançlar, Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz. Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının ya da her ikisinin Türkiye'de olması veya satış sözleşmesinin Türkiye'de yapılmasıdır.).

b) Türkiye'de bulunan ziraî işletmeden elde edilen kazançlar.

c) Türkiye'de elde edilen serbest meslek kazançları.

ç) Taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye'de kiralanmasından elde edilen iratlar.

d) Türkiye'de elde edilen menkul sermaye iratları.

e) Türkiye'de elde edilen diğer kazanç ve iratlar.

(4) Bu maddede belirtilen kazanç veya iratlar ile gelir unsurlarının Türkiye'de elde edilmesi ve Türkiye'de daimî temsilci bulundurulması konularında, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(5) Kanunî merkez: Vergiye tâbi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir.

(6) İş merkezi: İş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir.Devlet,yatırımları artırmak için ve bölgeler arası kalkınma farkını azaltmak için çeşitli destekler sağlamak tadır.Örn..O yerlerde yatırım yapan,o istihtam yaratan işletmelere bazı vergi,enerji,faiz,ssk primi,arazi tahsisi vb..kulaylıklar sağlamaktadır..
Bu teşfik kapsamında yararlanan işletmelere fatura kesme durumunda,hangi durumdan faydalanıyorsa ona istinaden fatura kesilir...Örn.Kdv muaf ise..Fatura kestiğiniz zaman şu kanuna istinaden kdv hesaplanmamıştır diye not düşersiniz...

Kolay gele...
 
İ

İSMAİLYK

Ziyaretçi
Hayri Amca Ellerinden Öperim..

Valla Hayri amca napalım senin kadar bilgimiz Yok ..AYrıca Mubarek ellerinden öperim sen biz gibi acemileride eğitiyosun sana çok teşekür ederim :wink:
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Sevgili İsmail YK

Eğer meslekte de dilin gibi olursan çok yakında bu işi kıvırırsın...
 
Üst