Tevkifatlı K.D.V. Hk.

Üyelik
4 Eki 2005
Mesajlar
282
merhaba değerli meslektaşlarım
bir firmamız istanbul büyükşehir belediyesinde hizmet ihalesi aldı büyükşehir belediyesine fatura keseceğiz. fatura şekil itibariyle nasıl olmalıdır?
91 seri nolu KDV genel tebliğinde işlem bedeli, işlem bedeli üzerinde hesaplanan kdv oranı bu işlemde uygulanacak tevkifat oranını ve tahsil edilecek toplam miktarı belirtilmesi gerektiğini açıklıyor
örnek olarark:
işlem bedeli : 100,00 ytl
hesaplanan kdv %18 18,00 ytl
tevkifat oranı 1 / 2 9,00
tahsil edilecek miktar 100,00+9,00 109,00 ytl şeklinde olması gerekmiyor mu
bu konuda belediye muhasebe servisiyle ihtilaf halindeyiz bu konuya vakıf üstatlarımın görüşlerini bekliyorum
saygılarımla
 
Üyelik
13 Tem 2005
Mesajlar
108
Tevkifat oranı, hesaplanan katma değer vergisinin; temizlik, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde % 50’si, diğer hizmetlerde ise 1/3’ü dür.

Tevkifat kapsamına giren hizmetleri ifa eden mükellefler düzenleyecekleri faturada işlem bedelini, hesaplanan katma değer vergisini, tevkifat miktarını ve tahsil edilecek toplam meblağı göstereceklerdir. Örneğin 100 milyar liralık tevkifata tabi bir iş için tevkifat oranının 1/3 olduğu da dikkate alınırsa, fatura;

İşlem bedeli 100 YTL
Hesaplanan KDV 18 YTL
+____
Toplam 118 YTL
(-)Tevkif edilen KDV 18/3 6 YTL
-_______
Tahsil edilecek tutar 112 YTL
Beyan edilecek KDV 12 YTL

şeklinde düzenlenecektir. Bu fatura satıcı açısından, işlem üzerinden tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşımaktadır.
Mükellefler tevkifat uygulanan işlem bedelinin tamamını ilgili dönem katma değer vergisi beyannamesinin 6 ncı satırına dahil edeceklerdir.

b) Beyan:

Beyannamenin “matrahın oranlara göre dağılımı” başlıklı satırlarında önce tevkifata tabi olmayan normal işlemler beyan edilecek, sonraki satırlarda tevkifat uygulanan işlem bedelinin yine “tamamı “ beyan edilecektir. “oran” sütununa tevkifat oranı 1/3 olan işlemler için “% 12”, % 50 olan işlemler için “% 9” yazılacaktır. Bu bölümdeki “vergi” sütununa bu oranlara göre hesaplanacak tutarın yazılacağı tabiidir. Buna göre, vergi sütununda, hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulmayan kısmı yer alacaktır.

Tevkifata ait alış ve giderler dolayısıyla yüklenilen vergilerin harcamaların yapıldığı dönemlerde genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabileceği tabiidir.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Sayın nihaldn nin cevabına küçük bir düzeltme;

Tevkifat oranlarında bazı değişiklikler oldu.

Sayın nihaldn nin cevabında yer alan tevkifat oranlarından temzilik hizmetleri 2 / 3 oranında tevkifata tabi tutuluyor. Diğerleri aynı.

" 95 nolu KDV Genel Tebliği "
 
Üst