zirve

Tevkifatlı Satılan Bakırın İadesi

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
67
Konum
istanbul
Aralık ayında 9/10 oranlı tevkifatla sattığımız bakır aynı ay içinde bize iade edildi.İade faturası da aynı satış faturasında olduğu gibi tevkifatlı olarak düzenlenmiş.
1-Alıcı firma 2 nolu kdv beyannamesi ile beyan etti ve ödedi.
2-aynı şekilde satıcı yani malı satışlardan iade olarak geri alan işletme 2 no'lu beyanname ile beyan edecek midir?
3-Eğer 2 no ile beyan edecek ve ödeyecekse çıkan ödeme 10.ayda gerçekleşmiş ihraç kayıtlı satıştan doğan iade alacağına mahsup edilebilir mi? İhracat gerçekleşmiş,iade talebinde bulunulmuş ancak henüz ödeme yapılmamıştır.
Katkılarınız için teşekkürler
 
Üyelik
27 Haz 2005
Mesajlar
16
sayın semray. Kdv 58 nolu tebliğinde mal iadeleri ile ilgili aşağıdaki hüküm bulunmaktadır

KDV Genel Tebliği 58

........

2. Matrahta Değişiklik ve Malların İadesi Halinde Tevkifat Uygulaması
Katma Değer Vergisi Kanununun 35. maddesinde "malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmiş olması şarttır." hükmü yer almaktadır.

Buna göre; 51 ve 53 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde tevkifat kapsamına alınan tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason işler ile hurda metal teslimlerinde ortaya çıkan mal iadeleri ve matrah değişiklikleri ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.


Mal İadeleri:
Bu durumda düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilecektir.

ÖRNEK:
Hurda metal toptancısı (A) 1996/Nisan döneminde madeni eşya üreticisi (B)'ye 100.000.000 liralık hurda metal teslim etmiş, hesaplanan 15.000.000 liralık katma değer vergisinin 5.000.000 liralık kısmı, hurda metal toptancısına ödenmiş ve onun tarafından beyan edilmiş, 10.000.000 liralık kısmı ise madeni eşya üreticisi tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir. Madeni eşya üreticisi, hurda metal toptancısına ödediği 5.000.000 lira ile sorumlu sıfatıyla beyan ettiği 10.000.000 lirayı ilgili dönemlerde indirim konusu yapmıştır.

Söz konusu hurda metal 1996/Haziran ayında hurda metal toptancısına iade edilmiştir.

Bu durumda madeni eşya üreticisi, hurda metal toptancısından 105.000.000 lira geri alacak, iadenin gerçekleştiği dönemde, 5.000.000 lirayı 1 No.lu katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edecektir.

Hurda metal toptancısı ise, aynı dönemde 5.000.000 lirayı 1 no.lu katma değer vergisi beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.

Bu işlemler nedeniyle defter kayıtlarında katma değer vergisinin sadece tevkifata tabi tutulmayan 5.000.000 liralık kısmı için düzeltme işlemi yapılacak, tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilen ve indirim konusu yapılan tutarlar için düzeltme kaydı yapılmayacaktır.

1. Alıcının 2 nolu beyanname vermemesi ve sadece indirim konusu yaptığı kdv oranı kadar kdvyi size kesmesi gerekiyordu
2. Hayır beyan etmesi gerekmez
3. 2 nolu beyanname vermemesi gerektiği için böyle bir durum olmaz kanaatindeyim.

Umarım yardımcı olabilmişimtir.
 

Benzer konular

Üst