Tevsik Zorunluluğuna Uyulmamasında Cezai Müeyyide

Üyelik
26 Ağu 2006
Mesajlar
101
Değerli Forum Üyeleri ;

VUK Mükerer 257. maddesinin 2. bendi
"Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye" şeklindedir.

Aynı kanunun mükerer 355/1. maddesinde ise yukarıdaki bende atıfta bulunarak söz konusu zorunluluğa uyulmamanın cezası olarak 2007 takvim yılı için 1.390 YTL Özel Usulsüzlük Cezası kesileceği belirtilmiştir.

Ayrıca yine mükerrer 355/1. maddesinin son paragrafında söz konusu tevsik zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın %5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir denmektedir.

Yukarıda açıklamalar çerçevesinde sormak istediğim soru; Söz konusu cezalar için, içinde bulunulan takvim dönemi için belirlenen bir üst limit varmıdır? Nitekim VUK 353. maddesinde özel usulsüzlük cezaları belirtilirken örneğin maliye bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi halinde her bir belge için belirli miktarda ceza kesilmekte ancak bir takvim yılı için ceza tutarı şu kadarı aşamaz denmektedir. ?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum...
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: Tevsik Zorunluluğuna Uyulmamasında Cezai Müeyyide

Özel usulsuzluk cezsaını sormuşsunuz ama

Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 64.000,00 YTL’ yi geçemez. (20.12.2006 Tarih, 26382 Sayılı Resmi Gazete, 364 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

desem sizi kurtarır mı acaba?

kaldıki 64.000.-ytl lik tevsik (ispat şartı) edememden usulsuzlük cezası alan bir şirkette cezanın topuzu burda kalır mı dersiniz? Artık bu usulsuzlük "reese" bir cezaya dönüşebilir.

Re'sen vergi tarhı,"vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tesbitine imkan bulunmayan hallerde .....
 
Üyelik
26 Ağu 2006
Mesajlar
101
Ynt: Tevsik Zorunluluğuna Uyulmamasında Cezai Müeyyide

Soruyu şu açıdan sordum; 2006 yılında muhasebesine baktığım bir inşaat şirketinin geçmiş yıllardan 131. Ortaklardan Alacaklar hesabında 2 milyon YTL civarında bir para görünüyor. Aynı şekilde yine geçmiş yıllardan gelen 320. Satıcılar hesabında da yine o civarda bir para görünüyor.

Kısacası ne ortaklardan böyle bir alacak söz konusu, ne de satıcılara öyle bir borcumuz var. Ancak önceki yıllarda banka hesapları ve çek hesapları kayıt altına alınmadığı için böyle bir durum söz konusu. Bu anlamda yapmak istediğim 31.12.2006 tarihi itibariyle gerçek borcumuzu ya da alacaklarımızı bilançoya yansıtmak. Ancak önceki yıllardan gelen bu şişkin rakamlar işimi zorlaştırıyor. Nasıl kapatabilirim bilmiyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: Tevsik Zorunluluğuna Uyulmamasında Cezai Müeyyide

İlk etapta yapacağınız ,

envanter çıkartmak olacaktır.

yani 1. derece deliller (mutabakatlar) ile hesapları fiili duruma getirmek.

Bu şekilde revizyon ile kabayı aldıktan sonra hesaplara tekrar bir bakarız.
 

Benzer konular

Üst