TKDK Tarımsal ve Kırsal Kal.Dest.Kur. %50 Hibe karşısında yüklenici firmanın kdv karşısındaki durumu

Üyelik
2 Nis 2013
Mesajlar
2
Konum
Denizli
İyi akşamlar ;

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı ve Destekleme kurumu tarafından verilen %50 hibe ile yaptırılan yapım,inşaat işleri karşısında, yüklenici inşaat firması hibe alan işletmeye karşı düzenleneceği faturada kdv nin durumu nasıl olmalıdır ?


6456 sayılı kanun madde 15' e göre, hibedeki fon tutarı ile alınan hizmet ve mallarda yıllara sari inş. da gelir vergisi stopajı, serbest meslek g.v. kesintileri ve kdv den muaf tutulmuştur.

MADDE 15 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 84 – Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler, özel bir fon hesabında tutulur ve gelir olarak dikkate alınmaz. Söz konusu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmaz. Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.
Birinci fıkra çerçevesinde sağlanan hibelerle finanse edilen yıllara sâri inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler üzerinden ve yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden, fon hesabından yapılan harcama tutarları ile sınırlı olmak üzere, 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca vergi kesintisi yapılmaz.”

Buradaki yapım işini yüklenen inşaat firması, toplam hakediş tutarından sadece hibe alınan tutar kadar ki hak edişemi kdv uygulamayacak. Buradaki uygulama nasıl olması gerekiyor, Birde kdv uygulanmayan kısım için kdv iadesi aşaması hakkında bilgilerinizi paylaşır mısınız,

Teşekkürler, İyi akşamlar.
 
Üyelik
21 Şub 2012
Mesajlar
60
Konum
ankara
TKDK hibelerinde size projenizin hangi koşullar ve nekadar miktar onaylandığı hakkında bilgi ve Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikası veriyorlar siz inşaatı onaylanan projeye göre yaptırıp KDV nizi nakten veya mahsuben iade alıyorsunuz
 
Üst