TMS-16 Maddi Duran Varlıklar

Üyelik
4 Ocak 2012
Mesajlar
23
Bu standartta dikkat edilmesi gereken husus yeniden değerleme kavramıdır.
Şöyleki;
Bir duran varlık ilk kez değerleniyorsa;
ilk Değerinden fazla bir değerleme yapılmışsa; öz sermayeye alacak, ilk değerinden az bir değerleme yapılmışsa direk kapsamlı gelir tablosuna kaydedilir.
Sonraki yeniden değerlemelerde ise;
Geçmiş bir açığı tersine çevirmiyorsa öz sermayeye alacak, çeviriyorsa kapsamlı gelir tablosuna alacak kaydedilir.
Geçmiş bir fazlalığı tersine çevirmiyorsa, kapsamlı gelir tablosuna borç, çeviriyorsa öz sermayeye borç kaydedilir.

Örnek:
Bir işletmenin bir duran varlıkla ilgili bilgileri şöyle olsun:

Defter değeri 760.000.-TL
İtfa olmuş tarihi maliyet 600.000.-TL
Piyasa değeri 560.000.-TL ne kadarlık yeniden değerleme zararı oluşmuş onu bulalım ve TMS-16 ya göre nasıl muhasebeleştirilmeli onun kaydını yapalım.

Defter değeri İtfa olmuş T.Maliyeti Piyasa değeri
760.000.-TL 600.000.-TL 560.000.-TL

Görüldüğü gibi itfa olmuş tarihi maliyet defter değerinin fazla tutarını tersine çevirdiğinden -160.000.-TL bir düşüş yaşanmış ve buda öz sermayede bir eksilme yaşattığından öz sermaye hesabına borç olarak yansıtmamız gerekmektedir. Duran varlığın Piyasa değeri ise tarihi maliyetin fazla tutarını tersine çeviremediğinden -40.000.-TL bir düşüş yaşanmış ve buda kapsamlı gelir tablosunun ilgili hesabına yansıtılması gerekmektedir.
O halde yapılacak kayıt,
-------------------/-----------------
Öz sermaye Hs. 160.000
K.Gel.Tablosu ilgili Hs. 40.000
Duran Varlık 200.000
------------------/-------------------
 

Benzer konular

Üst