Toplu İş Sözleşmelerinde Geriye Dönük Prim Borçları Hk.

Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
325
Dostlar merhaba,

Nihayet toplu iş sözleşmesi imzalandı...haliyle geriye dönük farklar sözkonusu...Bu farklar temmuzda tahakkukları yapıldı.....Ancak bu tahakkuklarda doğan prim borçların ödeme süresi konusunda ihtilaf var....Sözleşmenin imza tarihinden bir ay içinde mi? yoksa takip eden ay sonu mu? Görüşlerinizi paylaşmak isterim....

Kolay gelsin.....
 
N

nane

Ziyaretçi
ssk sitesinden:
"2) Toplu İş Sözleşmesi Gereğince Sigortalılara Ödenen Fark Ücretlere Gecikme Zammı Uygulaması
Bilindiği gibi, sigortalılara 01.01.1990 tarihinden sonra imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre geçmiş aylar için ödenen fark ücretler, 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesi (a) fıkrası kapsamında görülerek, ait olduğu aylar itibariyle sigorta primlerine tabi tutulmaktadır.
Söz konusu ücret artışlarına ilişkin tahakkuk eden sigorta primlerinin, toplu iş sözleşmelerinin imzalandığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, bu ücretler karşılığı primler için gecikme zammı tahakkuk ettirilmeyecektir.
Yine, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan personel ile, toplu iş sözleşmelerine tabi olmakla beraber sendikalara üye olmamaları nedeniyle özel sektöre ait işyerlerinde sözleşme kapsamında bulunmayan personele 01.01.1990 tarihinden itibaren ödenecek ücret artışlarının da aynı Kanunun 77 nci maddesi (a) fıkrası kapsamında mütalâa edilerek ait olduğu ayların sigorta primine esas kazançları ile birleştirilmek suretiyle Kanunun değişik 78 nci maddesine göre sigorta primine tabi tutulmaktadır.
Belirtilen bu sigortalıların da 01.01.1990 gününden itibaren ödenen ücret farklarının ait oldukları aylar itibarıyla tahakkuk edecek primleri, Bakanlığımızın tebliğinin yayımlandığı 21.09.1990 gününü takip eden bir ay içinde, tebliğin yayımı tarihinden sonra bu işverenlerce alınacak kararlara istinaden yapılacak fark ödemelerin ise, söz konusu kararların alındığı tarihi takip eden bir ay içinde ek prim belgeleri düzenlenip primlerinin de aynı süre içinde ödenmesi koşuluyla gecikme zammı uygulanmayacaktır."
 
Üst