zirve

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı

Üyelik
8 Tem 2020
Mesajlar
7
Konum
Keçiören Ankara
Benim sorum olacak transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kanunen kabul edilmeyen indirim olarak geçiyor e peki o zaman kazanç dağıtımı kural olarak kurumlar vergisinden indirim olarak mı kabul ediliyor komandite ortağın kâr payı indiriliyor onu biliyorum bu transfer yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kanunen kabul edilmeyen indirim olarak kabul edildiğine göre akla hemen kural olarak kazanç dağıtımı indiriliyor mu diye bir soru geliyor bu konuda detaylı olarak bilgi verir misiniz?
 
Üyelik
13 Mar 2021
Mesajlar
34
Konum
Balıkesir
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ile benzer şeyler değil, örtülü sermaye de dahil olmak üzere evet kar payı dağıtımı rakamlarını etkiliyor, bir de komandite ortağın kar payının indirilmesi komanditer ortakların payını hesaplamak amacıyla yapılan bir işlem, konuyla bağlantısı nedir anlayamadım. ilişkili kişi veya şirketlerle muvazaalı işlem varsa düzeltme verilmesi gerekiyor.

Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamı bu düzenlemenin kapsamı içinde olup, ilişkili kişilerle gerek yurt içi gerekse yurt dışı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı çerçevesinde değerlendirilecektir.

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

Kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları durumunda, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır.

Kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine göre tespit ettikleri fiyat veya bedel üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımı yapmış olmaları durumunda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından söz edilmeyecektir.

Gelir Vergisi Kanunu Yönünden

Teşebbüs sahibinin ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılacaktır.

Mükellef kurum tarafından işlemin yapıldığı geçici vergi döneminde hesabın gerekli kıldığı düzeltme işlemleri yapılır. Hesap dönemi kapandıktan sonra transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapan kurumun düzeltme talebi, vergi idaresince VUK hükümlerine göre değerlendirilip sonuçlandırılır. Kurumun düzeltme talebinin, tarh zamanaşımı süresi içerisinde gerçekleşmesi gerekir. VUK uyarınca, tarh zamanaşımı süresi beş yıldır. Bununla beraber matrah artırımına gidildiğinde katma değer vergisinin de emsal bedele göre tamamlanması gerekir.
 
Üyelik
8 Tem 2020
Mesajlar
7
Konum
Keçiören Ankara
Yani demek istediğim şu: kabul edilmeyen indirim olarak kabul edilmesi direkt olarak akla normalde bu kazanç dağıtımı indirim olarak kabul ediliyor mu sorusunu akla getirdi ama dediğiniz gibi bir bağlantısı yoksa sorun yok ilginiz için teşekkür ederim...
 
Üst