zirve

Türk Telekom Faturalarının Muhasebeleştirilmesi?

Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
2
Türk Telekom FAturalarının muhasebeleştirilmesinde ;

1- FAtura toplamı olarak GENEL TOPLAM mı ? ÖDENECEK TOPLAM mı? esas kabul edilir?

2-Özel İletişim VErgisi Gider kabul ediliyor mu ?

3-Ödeme makbuzu olmadı zaman telefon faturası kullanılabilir mi ?

4- Fatura olmadan sadece ödeme makbuzu ile muhasebe kayıtlarına alınabilirmi ?

YArdımlarınız için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.
İyi çalışmalar.[/b]
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
60
Ödenecek toplam dan Hesaplanan KDV yi çıkar , bunu gider yaz(770 ),
KDV yi (191) yaz, Ödeneme toplamınıda 100 hesaba yaz.

ÖİV yi gider yazabiliyoruz. ( Yeniden tartışma çıkmasın )

kolay gelsin
 
Üyelik
25 Ağu 2005
Mesajlar
56
sayın birol kaya 14/10/2005 tarihinde açıklanan sirkülerde gider yazılamayacağından bahsediliyor bencede yazılması gerekir ama devlet büyüklerimiz böyle uygun görmüş iyi çalışmalar
aşagıda sirküler var iyi çalışmalar:)

Başlık Kurumlar Vergisi Sirküleri/19
Tarih 14/10/2005
Sayı KVK-19/2005-7 ÖİV nin Gider Kaydedilemeyeceği 1
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Kurumlar Vergisi Sirküleri/19


Konusu : Özel İletişim Vergisinin Gelir ve Kurumlar Vergisi
Uygulamasında Gider Yazılıp Yazılamayacağı Hakkında
Tarihi : 14/10/2005
Sayısı : KVK-19/2005-7 ÖİV nin Gider Kaydedilemeyeceği 1
İlgili Olduğu Maddeler : Gider Vergileri Kanunu Madde 39, Gelir Vergisi Kanunu Madde 40 ve Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 13, 14
İlgili Olduğu Kazanç Türleri : Ticari Kazanç, Kurum Kazancı


1 - Giriş


Özel iletişim vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Konu İle İlgili Mevzuat

31/07/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı “Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 38 inci maddesi ile 13/07/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun “Özel iletişim vergisi” başlıklı 39 uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir.

5228 sayılı Kanunla değişik 6802 sayılı Kanunun “Özel iletişim vergisi” başlıklı 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında; Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon altyapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin Kanun maddesinde belirtilen hizmetlerinin özel iletişim vergisine tabi olduğu, bu kişilerin özel iletişim vergisinin mükellefi olduğu, verginin matrahının katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği ve katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyeceği ve düzenlenecek faturalarda özel iletişim vergisinin ayrıca gösterileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca maddede, “Bu vergi,... gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilemez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır.

3- Özel İletişim Vergisinin Mükellefleri Tarafından Gider Yazılıp Yazılmayacağı

Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon altyapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan ve özel iletişim vergisinin mükellefi olan işletmecilerinin fatura üzerinde gösterip tahsil ettikleri ve beyan ederek ödedikleri özel iletişim vergileri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kendi adlarına düzenlenen faturalarda yer alan özel iletişim vergilerini, önceki bölümde yer alan madde hükmü uyarınca, gelir veya kurumlar vergisi uygulamasında matrahın tespitinde gider olarak dikkate almaları mümkün bulunmamaktadır.4- Özel İletişim Vergisinin Mükellefi Olmayan Gelir Veya Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gider Yazılıp Yazılmayacağı

4 Nolu Gider Vergileri Sirkülerinin 3 üncü bölümünde de açıklandığı üzere, özel iletişim vergisi tek aşamada ve bir defaya mahsus alınan vergi olup bu verginin mükellefi olanlar Kanun maddesinde belirtilen hizmet teslimleri için düzenleyecekleri faturalarda hesaplanan özel iletişim vergisine yer verecekler; özel iletişim vergisi mükellefleri arasında gerçekleşecek hizmet satışlarında, bu vergiyi ödeyerek hizmeti satın alan mükellefler, söz konusu hizmete ilişkin düzenleyecekleri faturalarda önceden ödemiş oldukları özel iletişim vergisini Katma Değer Vergisi Kanununun 29, 30, 32 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde indirim konusu yapabileceklerdir.

Özel iletişim vergisinin mükellefi olmayan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, adlarına düzenlenen faturalarda yer alan özel iletişim vergisini, Kanunun “Bu vergi,... gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilemez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.” hükmü gereğince vergi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alamayacakları gibi; hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup etmeleri de mümkün değildir.

Duyurulur.
Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
60
teşekkürler İTACLİS.

bildiğin gibi bu sirkü, daha önceki özelgelerle çelişiyor. Ama ne yapalım. şeriatın kestiği parmak acımaz.
 
Üyelik
25 Ağu 2005
Mesajlar
56
sayın guwes türktelekom faturasının muhasebe kaydında ödenecek tutarı baz alacaksınız eğer fatura yok ise sadece tahsilat makbuzu var ise ödediğiniz miktar x33 \ 133 yapıp çıkan rakamı ödediğiniz rakamdan çıkartarak matrahı bulup ordan ayrıştırabilrsiniz. örnek olarak 100-ytl ödenecek tutarı olan bir fatura olsun

100.-ytl x 33 (%15 ötv+%18kdv): 3.300

3.300 / 133 : 24,81.-ytl

100.-ytl - 24,81.-ytl : 75,19 ytl gider

75,19 ytl x %18 : 13,53.-ytl kdv

75,19 ytl x %15 : 11,28.- ytl ötv k.k.e.g.
 
Üyelik
4 Eki 2005
Mesajlar
282
sorunuzu basit bir örnekle açıklayalım
kdv matrahı: .............66,25
kdv .%18 :............ 11,93
özel iletişim vergisi:.. .16,07

................................ , .......................................
770.01 telefon giderleri..... 66,25
191.01. indirilecek kdv...... 11,93
689.01 kanunen kabul....... 16,07
edilmeyen giderler
...................100 kasa hesabı ........94,25
ekim ayı fatura ödemesi
.................................. .................................

şu kanunen kabul edilmeyen gideri bir daha tartışmak lazım ilgili sirküyü okudum bazı arkadaşlar gider olacağını söylüyor ama açıklamalarda böyle birşey bulamadım ve aşağıya aktarıyorum

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Kurumlar Vergisi Sirküleri/19

Konusu : Özel İletişim Vergisinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulamasında Gider Yazılıp Yazılamayacağı Hakkında

Tarihi : 14/10/2005
Sayısı : KVK-19/2005-7 ÖİV nin Gider Kaydedilemeyeceği 1
İlgili Olduğu Maddeler : Gider Vergileri Kanunu Madde 39, Gelir Vergisi Kanunu Madde 40 ve Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 13, 14
İlgili Olduğu Kazanç Türleri : Ticari Kazanç, Kurum Kazancı

- Özel İletişim Vergisinin Mükellefi Olmayan Gelir Veya Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gider Yazılıp YazılmayacağıÖzel iletişim vergisinin mükellefi olmayan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, adlarına düzenlenen faturalarda yer alan özel iletişim vergisini, Kanunun “Bu vergi,... gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilemez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.” hükmü gereğince vergi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alamayacakları gibi; hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup etmeleri de mümkün değildir.
 
Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
http://forum.alomaliye.com/viewtopic.php?t=1616

"Özel İletişim Vergisi katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.

İşletme defterinde de KKEG niteliğindeki giderler dikkate alınmaz.

Örneğin; 133 liralık bir telefon faturasını ele alalım. Bunun 100 lirası kullanım bedeli (yani matrah), 18 lirası KDV, 15 lirası da ÖİV dir. Bu durumda işletme defterinde gider satırına 100, KDV satırına da 18 yazmak suretiyle bu fatura işletme defterine kayıtlanmış olacaktır. Görüldüğü gibi; 15 lira da hiç bir suretle (işletme defterinde) kayda alınmayacaktır."
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
193
Sayın Aktürk,

KKEG için 689 hesabı kullanmışsınız..

Her ay her faturada ödenen ve artık mutad olan bir özel iletişim vergisi giderinin "olağanüstü" bir gider olmasını nasıl açıklayacağız.

Bunu açabilir misiniz lütfen..
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
282
Konum
İst.
KKEdilmeyen Özel İletişim Vergisi

Sayın Nusret bey haklısınız.Ama muhasebe bürolarında bu şekilede kayıt yapmanın daha pratik olduğunu düşünüyorum.Aslında olması gereken her gider hesabının altında KKEGider alt hesabının açılmasıdır.Ve bu kayıttan sonra 950/951 nazım hesaplara ikinci bir kayıt girilmesi gerekir.Direkt 689 un altına Kanunen Kabul Edilmeyen Özel İletişim Vergisine kayıt yapıldığında tekrar bir daha toplama yapmaya gerek kalmıyor.Mizan çektiğimiz zaman direkt bu hesaptan KKEGiderleri görmüş oluyoruz.
Muhasebe bürolarında durum bu şekilde benim bildiğim kadar.
Kolay gelsin...
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
193
Sayın Şişman,

Muhasebe bürolarında bildiğim kadar durum bu şekilde demişsiniz..

Öncelikle, 1971 yılından bu yana fiilen muhasebe bürosu işlettiğimi anımsatmak isterim. Yani bunca yıldır büro işindeyim.

Tüm KKEG tutarlarını tek bir hesaba (hele 689 hesaba) atmak, gelir tablosunu işe yaramaz hale getirir. Bunu da kimse istemez her halde..

Ben o soru ile bunu açmak istemiştim.
 

Benzer konular

Üst