resim

Türkiye'de Kadınlar

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,224
Konum
Manisa
Türkiye'de nüfusun %49,8'ini kadın nüfus oluşturdu-TÜİK
Türkiye nüfusunun 2013 yılında (76 667 864) %49,8’ini kadın nüfus (38 194 504) oluşturdu. Kadın nüfusun %24’ünü 0-14 yaş grubu, %5’ini 15-17 yaş grubu, %11,3’ünü 18-24 yaş grubu, %31’ini 25-44 yaş grubu, %20’sini 45-64 yaş grubu, %7,9’unu 65-84 yaş grubu ve %0,8’ini ise 85 ve daha yukarı yaştaki nüfus oluşturmaktadır. Türkiye’de 2013 yılında kadın nüfusun %71’i 18 ve daha yukarı yaştadır. Kadın nüfus oranı, ileri yaşlara doğru erkek nüfus oranını geçmektedir.

Okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranının en yüksek olduğu il %18,2 ile Şırnak'dır.
Yükseköğretim mezunu nüfusun en yüksek olduğu il kadınlarda %15,3 Ankara’dır.
Yükseköğretim mezunu nüfusun en düşük olduğu il ise kadın nüfusta %2,6 ile Hakkâri’dir.

Evliliğini 2012 yılında yapmış olan tüm çiftlerin yaş farkı incelendiğinde, Türkiye genelinde resmi nikâhla evlenen çiftlerin %75,2’sinde gelinin yaşı damadın yaşından küçüktür. Çiftlerin %13,7’sinde gelinin yaşı büyük olup, %8’inde gelin ve damadın yaşı eşittir.Evlenen çiftler arasında damadın yaşının gelinin yaşından 11 yaş ve daha büyük olduğu evliliklerin oranının en yüksek olduğu il, %13,3 ile Ardahan’dır. Damat ve gelinin yaşlarının eşit olduğu evliliklerin en yüksek oranda olduğu il %10,4 ile Bolu ve Eskişehir olup, gelinin yaşının büyük olduğu evliliklerin oranının en yüksek olduğu il ise %21,7 ile Hakkâri’dir. Kadınlarda ilk evlenme yaşının en küçük olduğu il Niğde’dir. Kadınlarda resmi olarak ilk evliliğini 2012 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 23,5’dir. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, (25,5) Tunceli’dir. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise Niğde (21,3) ilidir.

Eğitim düzeyleri düşük olan kadınlarda doğum sayısı fazladır.
Nüfus ve Konut Araştırması (NKA) sonuçlarına göre 2011 yılında, 15 ve daha yukarı yaşta ve en az bir evlilik yapmış okuryazar olmayan kadınların %74,9’u 4 ve daha fazla çocuk doğurmuş iken lise veya dengi okul mezunu kadınların %4,8’i 4 ve daha fazla çocuk doğurmuştur. Yükseköğretim mezunlarının %22,9’u hiç doğum yapmazken %1,9’u 4 ve daha fazla çocuk doğurmuştur.

İşgücünde olmayan kadınların doğum sayısı daha fazladır.
NKA sonuçlarına göre 2011 yılında, işgücündeki kadınların %35,6’sı, işgücünde olmayan kadınların %52,8’i 3 ve daha fazla çocuk doğurmuştur. Doğum öncesi bakım alan kadın nüfus oranı %97’dir. Doğum öncesi bakım alan kadın nüfus oranı 2002 yılında %70 iken 2012 yılında bu oran %97’ye yükselmiştir. Benzer şekilde sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen doğumların oranı da artış göstererek 2012 yılında %97 olmuştur. Kuzeydoğu Anadolu (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ile Ortadoğu Anadolu’da (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen doğumların tüm doğumlar içindeki oranı 2012 yılında %88 olup, bu oran İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey’e göre en düşük oran oldu.

Türkiye’de kadınlarda obezite oranı %20,9’dur.
Türkiye’de 2012 yılında, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun %17,2’sinin obez olduğu gözlendi. Kadınlarda kentsel yerleşim yerlerinde obezite oranı %20,8 kırsal yerleşim yerlerinde ise %21,1 oldu.

İşgücüne katılımda kadınların oranı erkeklerin oranının üçte biridir.
NKA sonuçlarına göre 2011 yılında, kadınlarda 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde %25,9 oldu. Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler arasında kadınların işgücüne katılma oranının en düşük olduğu ülke Türkiye’dir. Kadınlarda işgücüne katılma oranı %38,3 ile 25-29 yaş grubundadır. İşgücüne katılma oranının en yüksek olduğu il Artvin (%43,5) iken en düşük olduğu il ise Şırnak (%9,7)’tır. NKA sonuçlarına göre 2011 yılında, Türkiye genelinde işveren ve kendi hesabına çalışan kadın oranı %9,9 olup, işveren ve kendi hesabına çalışan kadın oranının en yüksek olduğu il %25,5 ile Artvin, en düşük olduğu il ise %3,9 ile Bingöl oldu. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın oranının en düşük olduğu il İstanbul oldu. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın oranı 2011 yılında Türkiye genelinde %31,8 olup, ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın oranının en yüksek olduğu il %79,7 ile Ağrı, en düşük olduğu il ise %1,3 ile İstanbul oldu.

Bilgisayar kullanım oranı kadınlarda %39,8 oldu.
Kadınlarda istatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması 1.Düzey’e göre bilgisayar ve İnternet kullanımının en yüksek olduğu bölge İstanbul Bölgesi, en düşük olduğu bölge ise Ortadoğu Anadolu Bölgesi (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) oldu.

Üst düzey kadın yönetici oranı %9,3 oldu.
Türkiye’de 2013 yılında kamusal alanda üst düzey kadın yönetici oranı (% 9,3), hâkim oranı ise (%36,3), akademik personel içerisinde kadın profesörlerin oranı 2012-2013 öğretim yılı için (% 28,1), polis oranı yıllara göre bir değişiklik göstermeyerek 2013 yılında da %5,5 oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki kadın milletvekili oranı 1935 yılında %4,5 iken, 2013 yılında bu oran %14,4'e yükselmiştir. Türkiye'de 2013 yılında kadın bakan sayısı 1 olup, kabine içindeki
kadın bakan oranı olarak %4’e denk gelmektedir.
 
Üst