Ücret Bordrosunda Bulunması Gerekenler...

Üyelik
20 Kas 2005
Mesajlar
28
İyi akşamlar arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bana ücret bordrosu hakkında yardımcı olurmusunuz? Sorunum ücret bordrosunda bulunması veya yer alması gereken alanlar. Bu konuda bilgilerinizle bana yardımcı olursanız veya bir ücret bordrosu örneği gönderebilirseniz çok memnun olacağım.
Düzenlemiş olduğum bordroda bir noksan olduğunu sanıyorum ama onu ne olduğunu bulamıyorum. İş kanuna ve benzeri kanunlara baktım ama kendimi bu konuda aydınlatamadım. Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler. Yeni bir vergi dönemine girme hazırlıkları içerisindeki şu günlerde yıl sonu kapanışları yaptığımız ve baya yoğun gecen iş tenposunda tüm meslektaş arkadaşlarıma kolay gelsin.
 
Üyelik
4 Eki 2005
Mesajlar
282
merhaba ali bey
Ücret Tediye Bordrosu
Madde 26–Diğer kanunlara göre defter tutmak mecburiyetinde bulunmayan işverenler, Kuruma verdikleri Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olmak üzere aylık ücret tediye bordrosu düzenlemekle yükümlüdürler.
Ücret Tediye Bordrosundaki Bilgiler
Madde 27–Aylık ücret tediye bordrosunda;
a) İşyerinin sicil numarası,
b) Bordronun ilişkin olduğu ay,
c) Sigortalının adı, soyadı,
d) Sigortalının T.C Kimlik Numarası
e) Sigortalının sigorta sicil numarası,
f) Ücret ödenen gün sayısı (ücret aylık olarak ödenmiş ise gün sayısı 30 gündür),
g) Sigortalının ücreti (aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti ),
h) Ödenen ücret tutarı,
i) Ücretin alındığına dair sigortalının imzası,
hususlarının bulunması zorunludur.
düzenlenecek ücret bordrosunda yukarıdaki hususların hepsinin bulunması gerekmektedir bir tanesinin eksik olması belgenin geçersizliğine karar verilir. size bir ücret bordrosunu mail adresinize gönderdim.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ücret Bordrosu (GV Kanunu)
Madde No 238
Kapsam
İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle (4369 sayılı Kanunun 81/A-8 inci maddesiyle değiştirilen ibare) diğer ücret(*) üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.
Ücret bordrolarına en az aşağıdaki malumat yazılır:

1. Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (Ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan iş verenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir.);

2. Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası;

3. Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti);

4. Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre;

5. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı.

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

İş verenler ücret bordrolarını, yukarıki esaslara uymak şartiyle diledikleri şekilde tanzim edebilirler.


(*) Madde 238 – (İbarenin değiştirilmeden önceki şekli) götürü ücret
...
ayrıca kümüle gelir vergisi ve ödenen özel indirim
 
Üyelik
20 Kas 2005
Mesajlar
28
ücret bordrosu

teşekkürler arkadaşlar noksanımın ne olduğunu buldum sizlerin yazdıklarınız düzenlemiş olduğum bordro da var ama sadece t.c. kimlik no yoktu onuda arkadaşımın bana göndermiş olduğu ücret bordrusu örneğinde gördüm. Şimdi onuda ekeleyeciğim bordroya, yardımlarınızdan ve parlak bilgilerinizden dolayı teşekkür ederim. Kolay gelsin arkadaşlar. :D
 
Üst