Ücretsiz İzin Dönüşü Çıkış ve İşsizlik Maaşı Hk.

Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
90
Merhaba arkadaşlar,formda arama yaptırdım ama yeterli bilgi bulamadım. Sorum şöyle: İşyerimizde çalışan işçilerden ikisini yazılı olarak kendi rızalarınıda alarak 11'ci ayda ücretsiz izne çıkardık. İzin dönüşü çıkışlarını yapacağız. Bu durumda bu işçiler işsizlik maaşından
faydalanabilirlermi, faydalanamazlarmı? Bu işçiler 4 yıldır sigortalı olarak yanımızda çalışmakta, amacımız bu işçilerin madur olmasını önlemektir.
Bu konuda daha önce işlem yapan arkadaşlardan faydalanmak istiyorum. Şimdiden teşekkkürler. İVEDİ
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
24
Merhaba Oğuz Rahmi
4447 Sayılı Kanunun 51. maddesi "Bu Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar." demektedir.

İşçilerinizi ücretsiz izne gönderdiğinize göre onlara SSK Primi ve İşsizlik Sigortası Primi ödemeyeceksiniz. Bu durumda işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde sürekli prim ödemedikleri için işsizlik ödeneği hak edemeyecekler.

İyi çalışmalar

Selam ve saygı ile
Mustafa TOSUN
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
24
Sayın Oğuz Rahmi
Bu işler "gibi" ile filan olmuyor. Bana Kanun maddesi veya tebliğ, yönetmelik maddesi, Yargıtay hükmü gösterin.

Verdiğiniz linki ben 5 yıldır takip ediyorum (Alomaliyeyi). Alomaliyenin insanları yanıltıcı bir yazı koyabileceklerini düşünmüyorum. Aynı linki lütfen siz de iyice inceleyin.

İşszilik Sİgortası Nedir başlıklı yazıya bakarsanız şöyle bir ibare var..
Hangi durumlarda işsizlik ödeneğinden yararlanılır?
120 günü kesintisiz olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiş olup da kendi istek ve kusurları dışında işsiz kalanlar


bu cümle size ne ifade ediyor?
insanları ücretsiz izne gönderdikten sonra gasbettiğiniz hakka kılıf aramayın lütfen..

İyi çalışmalar..

Selam ve Saygı ile
Mustafa TOSUN
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
146
Merhabalar;
İşsizlik ödeneğine hak kazanmak için son 120 günü kesintisiz olmak üzere... cümlesini ben farklı yorumluyorum.O zaman çalışan bu son 120 gün içinde 20 gün raporlu olsa işsizlik parası alamıyacak mı?Bu 120 günlük süreyi 4 ay ile sınırlandırmamamız gerekmektedir.Çalışanın iş yerinde çalıştığı süre içerisinde, işten ayrılmadan önce 120 günlük çalışması varsa işsizlik maaşını hak eder.Bizim de bu tip uygulamalarımız oldu ve herhangi bir sorun ile karşılaşmadık.Örneğin; 3 yıldır işyerinde çalışan ve 26.12.2005 tarihinde işten çıkarılan bir personel için İAB düzenlenirken aşağıdaki gibi eksik gün nedenleri belirtilerek 120 gün tamamlanıncaya kadar aylar yazılmalıdır.
AYLAR GÜN KAZANÇ EKSİK GÜN NEDENİ
Aralık 26 "prime esas kazancı" 13.işten çıkış
Kasım 15 "prime esas kazancı" 1.hastalık
Ekim 30 "prime esas kazancı"
Eylül 30 "prime esas kazancı"
Ağstos 25 "prime esas kazancı" 2.ücretsiz izin

Eğer sizin yorumladığınız şekilde olsaydı İAB üzerinde " Ay içinde eksik prim gün sayısı var ise nedeni(Bu bölüme arka sayfada listelenen nedenlerden bir veya birkaçı yazılacaktır.)" şeklinde bir bölüm olmazdı.En doğru uygulama için bağlı bulunduğunuz iş kurumu il müdürlüğünden bilgi almanızı tavsiye ederim.
Saygılar...
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
148
Konum
İST
bizimde başımıza geldi son 120 günde personelimiz rahastsızdı ve raporluydu. işkur bizi aradı eksik gün nedenini sordu ve raporun faksını istedi. gönderdik ve problem çıkmadı. personelimiz maaşını alıyor.
 
Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
90
Sayın tosun lütfen, biz kılıf aramaya çalışmıyoruz sadece hakları mahrum olmasın diye araştırma yapıyoruz.Aşağıdaki kanun maddesini okursanız geçerli bir mucbir sebep varsa hak mahrumiyetine uğramıyor gibi ben öyle yorumladım kesin böyledir demiyorum..


30 Ocak 2002 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 24656

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, işsizlik ödeneği ödenecek sigortalı işsizlerin hak ve yükümlülüklerini, işverenlerin işten ayrılma bildirgesiyle (İAB) ilgili yükümlülüklerini ve İŞKUR tarafından (Türkiye İş Kurumu il, şube müdürlükleri ve büro şeflikleri) verilecek hizmetlerin, yapılacak işlemlerin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Prim ödeme ve işsizlik ödeneğine hak kazanma süreleri

Madde 2- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilir.

Hizmet aktinin sona erdiği tarihten önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte, hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam ile grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya iişe ara verilmesi halinde prim yatırılmayan süreler için Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kayıtları esas alınır ve 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmaz.
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
24
Sayın Oğuz Rahmi
İŞKUR şube müdüründen (ismi bende saklı) aldığım bilgiye göre "Hizmet aktinin sona erdiği tarihten önceki son 120 günün eksik olması durumunda sadece hastalık, kısmi istihdam, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz ve doğal afetler nedeniyle eksik yatırıldığı takdirde işsizlik ödeneği ödeniyor bunların dışında diğer nedenlerle ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk halinedeniyle işsizlik ödeneği ödenmiyor. İAB'ye de eksik günlerin nedeni bu amaçla konmuştur." şeklinde bir bilgi aldım.

Sanırım burda artniyetli ve iyiniyetli yaklaşımları ayırmak istiyorlar.

Selam ve saygı ile
Mustafa TOSUN
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
160
Sayın oguzrahmi tekrar merhabalar,

Sizin de bahsettiğiniz gibi İşsizlik Sigortası Uygulanmasına dair 3 Nolu Tebliğ'in 2.maddesinin 2.fıkrasında ;

" Hizmet aktinin sona erdiği tarihten önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte, hastalık,ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam ile grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde prim yatırılmayan süreler için Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kayıtları esas alınır ve 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmaz. "

ifadesi üzerine işçilerinizin İşsizilk Sigortasından faydalanacağı anlaşılmaktadır.

Ancak şunu da unutmayalım yine aynı tebliğin 4.maddesinde hizmet akdi sona eren işsizin hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde 3 nüsha İAB (Ek:1) düzenleyerek bu süre içerisinde, 1 nüshasını işyerinin bulunduğu yerdeki İŞKUR' a ulaşmasını sağlar, 1 nüshasını sigortalı işsize verir, diğer nüshasını da işyerinde saklar denilmektedir.

Saygılarımla,
 
Üyelik
9 Ara 2005
Mesajlar
151
Konum
afyon
merhabalar;
celal özcan en güzel açıklayıcı cevap, odemirkol tarafından verilmiş, çünkü uylamalı bir şekilde bunu kanıtlanıyo. kanunlar çeşitli yorumlarla çelişkilenebiliyor. ama çelişkiden kurtulmak içinde en uygun-mantıklı olana bakmak lazım. zaten başvuracağın işkur müdürlüğü de herhangi bir yanlışlıkta sana uyarıda bulunacaktır diye düşünüyorum. tabiii memurlarımızada bayaaa bi izaaah etmen gerekir.
iyi çalışmalar
 
Üst