Uygulamada Karşılaşılanlar...

Üyelik
3 Mar 2008
Mesajlar
124
Sevgili arkadaşlar, aşağıda uygulanan sistemin t.d.h.p. , s.g.k. , g.v. ve d.v. açısından kritiğini yaparsanız sevinirim.

Uygulama şöyle işliyor.

Firma gıda sektöründe faaliyettedir.
Ürünler farklı bölgelere sevk edilmektedir.Bu bölgelerdeki çalışanlar örneğin: izmir,ankara,bursa'da ki şubelerde arkadaşların günlük olarak masrafları söz konusudur.Bu masrafları 2-3 günlük olarak icmal yapmaktadırlar. masraf makbuzu arkasında evrak asılları ( genelde p.s.f.) zımbalanıp merkeze gönderilmektedir.

1 - Bu masrafların içinde yemek, konaklama giderleri vardır.Bu tutarları kendi ceplerinden karşılayıp gönderilen masraf makbuzlarının 10-15 günlük toplamları kadar tutarı banka hesaplarına yatırılmaktadır.

masraf makbuz kayıtları:
------------------------- / --------------------
770 veya 760 .....100
191 ...... 18
196 ..........118
------------------------ / ---------------------

Bankadan havale yapılması
----------------------- / -----------------------
196 ........118
102 ...............118
--------------------- / ------------------------
Bu masraflardaki konaklama ve yemek giderleri ilgili ildeki sorumlu arkadaşın çevre illere gidip hem ticaret hem ziyaret mantığı içinde mal pazarlama ve müşteri ilişkileri çerçevesinde olmaktadır.

t.d.h.p. , s.g.k. , g.v. , d.v. açısından bakıldığında olması gerekenler,yapılan yanlışları değerlendirmenizi istiyorum.
Değerlendirme esnasında gv. sgk.'nun da belirtilen hadlerin aşıldığı varsayımında bulununuz lütfen.


Gider Karşılıklarında


Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU
Madde No 24

Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur);


(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6)

sgk

a) Prime esas kazançların hesabında;
1) Hak edilen ücretlerin,
2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,
3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,
brüt toplamı esas alınır.
b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.
c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.


tdhp

196. PERSONEL AVANSLARI

Personel ve işçilere maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben önceden ödenen avansların izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Yapılan ödemeler bu hesaba borç; nakden iadeler ile istihkaklardan kesilen tutarlar ve tevdi edilen belgeler tutarı alacak kaydedilir.
 
Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
486
Ynt: Uygulamada Karşılaşılanlar...

Merhaba Sayın YİĞİTOĞLU

Öncelikle personel avansı konusu ile iş avansı konusunu birbirinden tamamiyle ayırmamız gerekiyor. Bu şekilde ayırmazsak yanlış yapmış oluruz. Ki yaptığınız kayıtlardanda hatalı kayıt yaptığınızı düşünüyorum. Bunun açıklamasınıda ilk cümlemde yaptım, yani bütün ayrımın temeli "iş avansı" ve "personel avansı" konusudur.

196 Personel Avansları hesabı açıklamada da görüldüğü üzere işçinin maaşına mahsuben yapılan ödemelerin kaydedildiği hesaptır. Personele yapılacak olan iş seyahati, yapılacak olan iş ile ilgili verilen ücretler "iş avansı" niteliğindedir ve 196 hesap değil, 195 hesap kullanılması gerekir.

GVK 24 zaten Gelir Vergisinden istisna olduğunu açıklamış. Bu durumda bu tutarlara Gelir Vergisi hesaplamasına gerek yoktur.

"Personel Avansı" konusunda damga vergisi hesaplanacağı bilinen ama hemen hemen hiçbir yerde uygulanmayan bir işlem. Yani sonuçta ay sonunda maaş tahakkuklarıyla damga vergisi tek bir kalemde her personel için hesaplanıyor ve o şekilde beyannamede yerini alıyor. Bunun içinde "iş avansına" damga vergisi hesaplamaya gerek yok.

Keza bu konu SGK içinde geçerli...

Saygılar.
 
Üst