Vakıf İktisadi İşletmesi Kar Dağıtımı

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
1,999
Konum
İSTANBUL
Merhaba arkadaşlar, bir vakıf iktisadi işletmesinin 01/01/2022 tarihi itibariyle 150,000 tl. geçmiş yıllar gelir farkı, 78,000 tl. de ortaklardan alacaklar (vakıf) hesabı bulunmaktadır. Bu işletme aralık/2022 de vakfa 65,000 tl. para gönderdi. Biz bu gönderilen miktarı kar dağıtımı varsayarsak; stopajı da göz önünde bulundurarak, işletmede ve vakıfta nasıl muhasebeleştrimeliyiz?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,823
Konum
İSTANBUL
Vergi idaresi; iktisadi işletmelerin dağıtılabilir karlarını bağlı oldukları vakfa/derneğe aktarmasını kar dağıtımı olarak değerlendirerek dağıtım sırasında stopaj kesilerek beyan edilmesi gerektiği görüşündedir. Bu görüş ve uygulama öteden beri tartışılmakta olup, yargıya taşınan ihtilaflarda da aleyhte ve lehte kararlar verilmiştir. Danıştay 4.Daire tarafından verilen kararda; iktisadi işletmenin vakıf tüzel kişiliği içerisinde yer alan bir oluşum olduğu, bu bakımdan, aynı tüzel kişilik içerisinde iştirak ilişkisi olamayacağından iktisadi işletme tarafından vakfa aktarılan tutarın kâr payı sayılamayacağı gibi vakıf açısından da iştirak kazancı olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle vakfa bağlı iktisadi işletme tarafından aktarılan tutardan tevkifat yapılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı yönünde karar verilmiştir. Yakın tarihli bir karar olması sebebiyle, iktisadi işletmelerce Vakıf/Derneklere kar aktarımlarında vergi idaresinin mevcut görüş ve uygulaması çerçevesinde stopaj hesaplanarak vergi beyanının ihtirazi kayıtla yapılarak dava açılması seçeneği değerlendirilmelidir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin 1. fıkrasının 2. bendinde belirtilen anlamda iştirak hisselerinden doğan bir kazanç olmadığından Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 6/b-i bendine göre tevkifat yapılmasına da gerek yok

Dolayisiyla 78 bin ve 65 bin TL'yi 150 bin tl yi kapatacak sekilde yapabilirsiniz
 
Üst