zirve

Veraset ve İntikal Vergisi Beyanname Süresi

calculator

Katkı Sunan Üye
Üyelik
27 Şub 2007
Mesajlar
178
Konum
Bolu
Değerli üstadlar merhaba,

7338 - VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

Beyanname Verilme Müddeti
Madde 9
Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir:
1. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde:

a) Ölüm Türkiye'de vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde;

şeklinde düzenlenmiştir.

10 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen bir ölüm için ;

beyan süresi 10 Mayıs 2019 tarihine kadar mı olacaktır?

yoksa Madde hükmünde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde denilmekte olduğundan

Mayıs ayı sonuna kadar verilebilecek midir?

değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.
 

bil_gin

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
1,022
Konum
İstanbul
Değerli üstadlar merhaba,

7338 - VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

Beyanname Verilme Müddeti
Madde 9
Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir:
1. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde:

a) Ölüm Türkiye'de vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde;

şeklinde düzenlenmiştir.

10 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen bir ölüm için ;

beyan süresi 10 Mayıs 2019 tarihine kadar mı olacaktır?

yoksa Madde hükmünde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde denilmekte olduğundan

Mayıs ayı sonuna kadar verilebilecek midir?

değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.

Vergi Usul Kanunu
Sürelerin Hesaplanması
Madde 18
Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır:

1. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter;

2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter;

3. Sonu belli bir gün ile tâyin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter;

4. Resmi tatil günleri süreye dâhildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmî tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter.
 
Üyelik
13 Mar 2019
Mesajlar
16
Konum
ANKARA
Ek süre verilmesi ve vergileme(VUK 213/342)

Vergi Usul Kanunu'nda sadece veraset ve intikal vergisi için geçerli olmak üzere iki ek beyan süresi verilmesi kabul edilmiştir.

Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi zıyaı cezası kesilmez ve gecikme faizi de hesaplanmaz. Mükellefe tebliğ edilmek şartı ile yeniden 15 günlük süre verilir. Beyanname bu süre verilirse yine vergi ziyaı olmamış sayılır. Ancak, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin birinci ek süreden sonra fakat ikinci ek süreye ilişkin tebligat yapılmadan önce mükellefler tarafından verilmesi dolayısıyla ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, beyannamenin idare (ilgili vergi dairesi müdürlüğü) tarafından tebligat yapılarak verilen ikinci 15 günlük ek süre içinde verilmesi halinde, birinci derecede usulsüzlük cezası kesilir.

Beyannamenin idare tarafından tebligat yapılarak verilen ikinci 15 günlük süreden sonra verilmesi veya hiç verilmemesi halinde ise söz konusu usulsüzlük fiili aynı zamanda re'sen takdiri gerektirdiğinden, birinci derece usulsüzlük cezası iki kat olarak kesilir, bu ceza Vergi Usul Kanunu'nun 336 ncı maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası ile kıyaslanır ve miktar itibariyle ağır olan uygulanır. Usulsüzlük cezaları her mükellef için ayrı ayrı kesilir.
Evraklarınız hazır ise beyannameyi hemen verin.Zaten raporu 1 haftada ancak çıkıyor.Beyannameyi verdikten sonra haftaya gelin raporu alın diyorlar.
 

calculator

Katkı Sunan Üye
Üyelik
27 Şub 2007
Mesajlar
178
Konum
Bolu
Ek süre verilmesi ve vergileme(VUK 213/342)

Vergi Usul Kanunu'nda sadece veraset ve intikal vergisi için geçerli olmak üzere iki ek beyan süresi verilmesi kabul edilmiştir.

Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi zıyaı cezası kesilmez ve gecikme faizi de hesaplanmaz. Mükellefe tebliğ edilmek şartı ile yeniden 15 günlük süre verilir. Beyanname bu süre verilirse yine vergi ziyaı olmamış sayılır. Ancak, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin birinci ek süreden sonra fakat ikinci ek süreye ilişkin tebligat yapılmadan önce mükellefler tarafından verilmesi dolayısıyla ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, beyannamenin idare (ilgili vergi dairesi müdürlüğü) tarafından tebligat yapılarak verilen ikinci 15 günlük ek süre içinde verilmesi halinde, birinci derecede usulsüzlük cezası kesilir.

Beyannamenin idare tarafından tebligat yapılarak verilen ikinci 15 günlük süreden sonra verilmesi veya hiç verilmemesi halinde ise söz konusu usulsüzlük fiili aynı zamanda re'sen takdiri gerektirdiğinden, birinci derece usulsüzlük cezası iki kat olarak kesilir, bu ceza Vergi Usul Kanunu'nun 336 ncı maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası ile kıyaslanır ve miktar itibariyle ağır olan uygulanır. Usulsüzlük cezaları her mükellef için ayrı ayrı kesilir.
Evraklarınız hazır ise beyannameyi hemen verin.Zaten raporu 1 haftada ancak çıkıyor.Beyannameyi verdikten sonra haftaya gelin raporu alın diyorlar.

Vimer ile yaptığımız görüşmede 20 Ocak tarihinde meydana gelen bir ölüm için

7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 9. maddesinde; Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir:
1. Veraset tarikiyle vuku bulan intikallerde: a) Ölüm Türkiye'de vuku bulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde,
denilmekte olduğundan, beyannamenin mayıs ayı sonuna kadar verilmesi halinde cezai işlem uygulanamaz diye bilgi verildi. biz de bu şekil de yorumlamıştık. Ölüm Ocak ayında meydana geldiğine göre takip eden 4 ay Şubat-Mart-Nisan ve Mayıs oluyor.

Ancak vergi dairesinde süre geçtiği gerekçesiyle 1. derece usulsüzlük cezası kesildi.
Her halükarda süre geçmiş olsa bile beyanname 22 mayısta verildiğinden 15 günlük süre geçmediği için 2.derece usulsüzlük cezası kesilmesi gerekliydi.

Gerekli itiraz işlemlerini yaptım bekliyorum.
 

Benzer konular

Üst