resim

Vergi Dairesinden bilgi isteme hakkı

Üyelik
27 Kas 2007
Mesajlar
89
Konum
HATAY-İSKENDERUN
kolay gelsin arkadaşlar;

Başlama :1993 - Terk :1996 yılları arasında kamyon işletmeciliğinden dolayı vergi kaydı olan bir mükellefim 6 ay önce vefat ediyor. veraset intikal yapılıyor ve veraseleri ziraat bankasında annelerinin mevduat hesabında bulunan parayı almaya gidiyor. hesapta olan para kayıtlı bulunan vergi dairesi tarafından bloke edilmiş ve ilgili banka tarafından kendi hesaplarına aktarılıyor. ilgili vergi dairesine gidiliyor ve bu durum hakkında bilgi isteniyor. vergi dairesi sistemden kontrollerini yapıp;
1995/1. dönem kdv
1996/2. dönem kdv
1996 yılı gelir vergisi beyannamelirinin verilmediğini ve takdir komisyona sevk edilip res'en tarhiyat yapıldığını ve e haciz yolu ile gerekli yazışmalarının yapıldığı bilgisini veriyor. 3.500,00 tl civarında bir ana para vergi ziyaı cezaları ve geçikmeleri ile birlikte 10.000,00 tl oluyor.

ben kardeşim verilmeyen diye bişey olamaz dosyayı çıkarın bakalım diye bir teklifte bulundum onlarda siz vermişseniz ilgili beyannameleri getirin görelim dediler. 14 yıllık beyannemeyi kim nerede bulacak vergi dairesinede dosya diye bişe yok bana tarihi eser bir zarf çıkardılar takdir komisyon kararı var başkada bişe yok
bu durumda beyana çağrı mektubu varmı, borcun tebliği varmı, haciz işlemi için mal beyan talebi varmı, kim ne zaman hangi işlemi yapmış ne olmuş ne bitmiş kimse işin içinden çıkamıyor. sadece bildiğim tek şey tahsilat zaman aşımını durdurmak üzere yasal olmasada ara ödemelerin olduğu, 0,05 kuruş - 0,10 kuruş şeklinde daire tarafından ödemeler yapılmış,

böyle bir olaydan haberdar olsaydık miras reddi yapıp kurtulurduk, bu durum hakkında bilgisi olan veya önerisi olan arkadaşlar varsa yardımcı olursanız sevinirim.

iyi çalışmalar diliyorum.
 
Üyelik
27 Kas 2007
Mesajlar
89
Konum
HATAY-İSKENDERUN
Ynt: Vergi Dairesinden bilgi isteme hakkı

arkadaşlar mali tadildeyiz biliyorum, ama bilgisi olan veya önerisi olan arkadaşlar var ise
cevap verirlerse sevinirim.
 
S

SİBEL

Ziyaretçi
Ynt: Vergi Dairesinden bilgi isteme hakkı

O dönemin beyannamelerini verin madem yok diyorlar.
Takdir komisyonundayken olur mu bilmiyorum ama en azından öneri olarak.
Usulsüzlük cezası yok nede olsa

Birde dava edilebilir

DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No : 1995/61

Karar No : 1995/4005

KONU: Takdir komisyonunun re'sen matrah takdirine ilişkin kararında takdirin dayanağının gösterilmesi gerektiği, hangi somut verilere dayanılarak matrah takdiri nde bulunulduğu açıklanmayan karara dayanılarak re'sen vergi tarholunamıyacağı hk.

İstemin Özeti : Dahili Ticaret ve Temel gıda maddeleri satışı yanında müşavirlik işine de başladığı halde 1988 yılı gelir vergisi beyannamesinde serbest meslek kazancına yer vermediği tespit edilen davacı adına kaçak çılık cezalı olarak re'sen tarh edilen gelir vergisi, geçici vergiye karşı açılan davayı, 213 sayılı V.U.K. nun 30. maddesinin 2. fıkrasının 1 nolu bendine göre gelirin kanuni süre ve ek süre geçtiği halde beyan edilmemiş olmasının re'sen takdiri gerektirdiği, aynı kanunun 31. maddesi gereğince takdir kararında takdirin dayanağının gösterilmesinin ve takdir hakkında gerekli bilgiye yer verilmesinin gerekli bulunduğu, bununla amaçlananın beyan dışı bırakılan kazancın gerçeğe en yakın miktarının hesaplanması olduğu, müşavirlik faaliyetinden dolayı 1988 yılında elde ettiği serbest meslek kazancını beyan etmeyen davacı adına takdir komisyonunca takdir edilen matrah üzerinden re'sen tarhiyat yapıldığı, ancak takdir komisyonu kararında hangi donelerden yararlanıldığnın belirtilmediği, dolayısıyla hangi somut verilerden yararlanıldığı belirtilmeyen takdir komisyonu kararına dayanılarak re'sen yapılan tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle kabul ederek dava konusu cezalı tarhiyatı terkin eden ......Vergi Mahkemesinin 13.9.1994 gün ve E:1994/240, K:1994/436 sayılı kararının; re'sen tarhiyatın takdir komisyonu kararına dayanılarak yapıldığı, takdir komisyonu kararının ise Vergi Usul Kanununun 31. maddesine uygun bulunduğu ileri sürülerek bozulması istemidir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan...........Vergi Mahkemesinin 13.9.1994 gün ve E:1994/240, K:1994/436 sayılı kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle dairemizce de uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına 30.11.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi
 
Üyelik
27 Kas 2007
Mesajlar
89
Konum
HATAY-İSKENDERUN
Ynt: Vergi Dairesinden bilgi isteme hakkı

sayın SİBEL;
Öncelikle ilginiz için teşekkür ediyorum. ben öncelikle bilgi dairesinden yazılı bir talepte bulunmak istiyorum.
konu hakkında bana tam bir bilgi veremiyorlar. ilgili memur arkadaşın dünyadan, olup bitenden haberi yok,
buna istinaden daireye veya başkanlığa bir dilekçe sunsam ne dersiniz? konuya hakim oldukdan sonra dava açsam daha iyi olmaz mı? yazacağım dilekçe konusunda bana yardımı olursanız sevinirim.

iyi çalışmalar diliyorum.
 
Üst