resim

Vergi Matrahının/Mali Zararın Net Satışlar Tutarına Oranının Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır

Üst