Vergi mükellefi olmayan kimseden alınan iade...

Üyelik
5 Şub 2009
Mesajlar
123
Konum
ankara
Firmamız vergi mükellefi olmayan birine satış yapmıştır, dolayısıyla faturası kesilmiş hesaplanan kdvsi ödenmiştir. Şimdi bu kişi aldığı ürünlerin bir kısmını iade edecek. Benim vergi mükellefiyeti olmayan bu kişiden iade alırken, gider pusulasımı kesmem gerekiyor. Peki benim yüklendiğim kdv ne olacak? Bilenlerden Acil yardım bekliyorum.
 
Üyelik
23 Eyl 2010
Mesajlar
159
Konum
hatay
Ynt: Vergi mükellefi olmayan kimseden alınan iade...

54 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİSayı: 22620

Resmi Gazete Tarihi: 24/04/1996Katma değer vergisi uygulamaları ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden bazı olaylara ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

...


B) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE İLGİLİ KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre, tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerin çeşitli nedenlerle geri verilerek bedelinin alınması veya başka bir mal veya hizmet ile değiştirilmesinin katma değer vergisi karşısındaki durumu ile taksitli ve kapıdan satışlardaki katma değer vergisi uygulaması aşağıda açıklanmıştır.

1) Satılan Malın İade Edilip Değiştirilmesi, Ödenen Bedelin İade Edilmesi, Değer Kaybının Bedelden İndirilmesi:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 8/2. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında ödenen katma değer vergilerinin iadesi konusunda aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

Tüketiciler tarafından malların iade edilip bedellerinin geri verilmesinin istendiği durumlarda, satıcı tarafından ödenen bedellerin katma değer vergisi dahil tutarları tüketiciye iade edilecektir. Satıcılar işlemlerinin düzeltilmesi için iade edilen mal nedeniyle gider makbuzu düzenleyecekler ve tüketiciden iade edilen mala ait fatura ve benzeri belgeyi bu makbuz ekinde geri alacaklardır. Gider makbuzunda iade edilen malın katma değer vergisi satış bedelinden ayrı gösterilecek ve bu miktar indirim konusu yapılmak suretiyle işlem düzeltilecektir.

İade edilen malın yerine aynı veya başka bir malın verildiği durumlarda ise, satıcı tarafından yukarıda sözü edilen işlemlerin yanısıra bu defa verilen yeni mal için fatura ve benzeri belge düzenleneceği tabiidir. Dolayısıyla iade edilen malların yerine verilen yeni malların değerleri dikkate alınarak belge düzenleneceğinden, iade edilen mallar ile yeni verilen mallar arasında değer farkının olup olmaması düzeltme işlemini etkilemeyecektir
 
Üyelik
23 Eyl 2010
Mesajlar
159
Konum
hatay
Ynt: Vergi mükellefi olmayan kimseden alınan iade...

Yukarda yazılan gider makbuzu ibaresi vergi usul kanununda belge türleri arasında öyle bir makbuz olmadığından gider pusulası olarak değerlendirmemiz gerekir kdv si ayrılır...
 
Üst