zirve

Vergi mükellefi olmayan şahısa kesilecek serbest meslek makbuzu hk.

Üyelik
8 Eki 2009
Mesajlar
30
Muhasebesini tutmakta olduğum hukuk müşavirliğinde; icralık dosyasını kapatmış vergi mükellefi olmayan şahısa kesilecek serbest meslek makbuzunda bu şahsın ayrıca adresi yazılma mecburiyeti bulunuyor mu?
Bunu şu sebebten soruyorum... aylık ortalama 1500 adet makbuz kesmekteyiz ve her defasında her şahsa tek tek adres sormak hem zaman hem de telefon maliyetine neden olmakta
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Vergi mükellefi olmayan şahısa kesilecek serbest meslek makbuzu hk.

Aşağıda görüldüğü gibi adres yazmak zorunludur yazılmazsa fatura nizamına uymamaktan usülsüzlük cezası olur
fakat adres içeriği olmadan en kötü ihtimalle ilçe/il yazılsa yeterli olur kanaatindeyimSERBEST MESLEK MAKBUZLARI

MAKBUZ MECBURİYETİ:

Madde 236 - (Değişik madde: 30/12/1980 - 2365/39 md.)

Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.

MAKBUZ MUHTEVİYATI:

Madde 237 - (Değişik madde: 30/12/1980 - 2365/40 md.)

Serbest meslek makbuzlarına:

1. Makbuzu verenin soyadı adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası;

2. Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi;
3. Alınan paranın miktarı;

4. Paranın alındığı tarih;

Yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır.

Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.
 
Üst