Vergi Parasının Çalınması

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz 24.09.2008 Referans' Alıntı:
SORU: Bizim banka hesabımızda yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle fazla bir bakiye bulunmamaktadır. Bu nedenle vergi ödeme tarihlerinde denkleştirdiğimiz vergi miktarını nakit olarak ilgili vergi dairesi hesabına nakit olarak bankaya yatırmaktayız.
Ancak üç ay önce hem katma değer vergisini ve hem de muhtasar vergisini yatırmak üzere veznedarımız ile ortaklarımızdan birisinin bankaya para götürmesi sırasında, aracımız yolda durdurularak paramız gasp edildi ve veznedarımız ile ortağımız ağır yaralandı. Bu nedenle vergilerimizi yatıramadık. Bu konuda resmi makamların tuttukları tutanaklar ve olayın oluş şekli belgeli olmasına karşılık vergi dairesi bizden vergiyi zamlı olarak alabilir mi? (V. SEVİĞ)
YANIT: Vergi Usul Yasası'nın 17.maddesi gereği olarak "zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanuni sürenin bir katını, kanuni sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir.
Bu mühletin verilebilmesi için;
* Mühlet isteyen, sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır.
* İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule layık görülmelidir.
* Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.
Yaşamış olduğunuz müessef olay dolayısıyla sizin zor durum halinde olduğunuz kesin olmasına rağmen, başvurunuzun gecikmiş olması dolayısıyla ödeme süresinin uzatılması konusunda herhangi bir işlem yapılamadığı anlaşılmaktadır.
 
Üst